घडामोडी

जाफराबाद येथे स्पर्धा परीक्षा पुस्तके सवलतीच्या दरात उपलब्ध

आमच्याकडे सर्व प्रकारच्या नोकरी विषयक भरतीचे जाहिरातीसह फॉर्म, मोबाईल मेसेज सुविधा आणि ऑनलाईन अर्ज भरून मिळतील तसेच स्पर्धा परीक्षांसाठी लागणारी पुस्तके सवलतीच्या दरात उपलब्ध आहेत- ...

चंद्रपूर सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रवेशपत्र उपलब्ध झाली

चंद्रपूर सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कनिष्ठ लिपिक नि टंकलेखक /संगणक पदांसाठी १ आक्टोंबर २०१४ रोजी घेण्यात येणाऱ्या लेखी परीक्षाची प्रवेशपत्र उपलब्ध झाली उमेदवारांना ती सबंधित लिंकवरून ...

पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रवेशपत्र उपलब्ध झाली

पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभागातील विविध पदांसाठी घेण्यात येणाऱ्या लेखी परीक्षाची प्रवेशपत्र उपलब्ध झाली उमेदवारांना ती सबंधित लिंकवरून डाऊनलोड करता येतील.( सौजन्य: विद्यार्थी स्टडी सर्कल, जाफराबाद, ...

औरंगाबाद सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रवेशपत्र उपलब्ध झाली

औरंगाबाद सार्वजनिक बांधकाम विभागातील प्रमुख प्रयोगशाळा सहाय्यक, सहाय्यक भांडारपाल,संगणक, शिपाई आणि चौकीदार पदांसाठी २ नोव्हेंबर २०१४ रोजी घेण्यात येणाऱ्या लेखी परीक्षाची प्रवेशपत्र उपलब्ध झाली उमेदवारांना ...

नाशिक सार्वजनिक बांधकाम विभाग प्रवेशपत्र उपलब्ध झाली

नाशिक सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सहाय्यक भांडारपाल, अनुरेखक आणि मुख्य प्रयोगशाळा सहाय्यक पदांसाठी २ नोव्हेंबर २०१४ रोजी घेण्यात येणाऱ्या लेखी परीक्षाची प्रवेशपत्र उपलब्ध झाली उमेदवारांना ती ...

अमरावती सार्वजनिक बांधकाम विभाग निकाल जाहीर झाला

अमरावती सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत २७ सप्टेंबर २०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक पदाच्या लेखी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून तो उमेदवारांना सबंधित लिंकवरून डाऊनलोड ...

बीड, लातूर, उस्मानाबाद सार्वजनिक बांधकाम विभाग निकाल जाहीर झाला

बीड, लातूर आणि उस्मानाबाद सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत १४ सप्टेंबर २०१४ रोजी घेण्यात आलेल्या शिपाई / चौकीदार पदाच्या लेखी परीक्षेचा निकाल जाहीर झाला असून तो उमेदवारांना ...

सांगली जिल्ह्यातील खानापूर येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

सांगली जिल्ह्यातील खानापूर येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "स्वराज कॉम्प्युटर, वैभव फोटो जवळ, नवीन वसाहत, ...

बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

बुलढाणा जिल्ह्यातील लोणार येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "ओम साई महा-ई-सेवा केंद्र" लोणी रोड, लोणार, ...

संयुक्त स्नातक स्थर (टायर-१) परीक्षा- २०१४ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाली

स्टाफ सलेक्शन कमिशन मार्फत २६ आक्टोंबर २०१४ रोजी घेण्यात येणाऱ्या संयुक्त स्नातक स्थर (टायर-१) परीक्षा-२०१४ प्रवेशपत्र उपलब्ध झाली असून उमेदवारांना ती सबंधित लिंकवरून डाऊनलोड करता ...

कोल्हापूर जिल्ह्यातील मलकापूर येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

कोल्हापूर जिल्ह्यातील मलकापूर येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "माया मल्टीमेडिया कॉम्प्युटर" मलकापूर, ता. शाहुवाडी, मो. ...

ठाणे शहर पोलीस आयुक्त लिपिक-टंकलेखक उत्तरतालिका उपलब्ध

ठाणे शहर पोलीस आयुक्त यांच्या आस्थापनेवरील लिपिक-टंकलेखक पदासाठी घेण्यात आलेल्या लेखी परीक्षेची उत्तरतालिका उपलब्ध झाली असून उमेदवारांना ती सबंधित डाऊनलोड करता येईल. (सौजन्य: कौशल्या कॉम्प्यूटेक, ...

लातूर जिल्ह्यातील औसा येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

लातूर जिल्ह्यातील औसा येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "श्री. गुरु कॉम्प्युटर" मेन रोड, औसा, मो. ...

नांदेड जिल्ह्यातील राव धानोरा (बु) येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

नांदेड जिल्ह्यातील राव धानोरा (बु) येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "सुपर कॉम्प्युटर" मु.पो. राव धानोरा ...

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा- २०१४ निकाल जाहीर झाला

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षण मंडळ मार्फत सप्टेबर २०१४ मध्ये घेण्यात आलेल्या केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षेचा निकाल उपलब्ध झाला असून उमेदवारांना तो सबंधित लिंकवरून पाहता येईल. (सौजन्य: ...

कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोतोली येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

कोल्हापूर जिल्ह्यातील कोतोली येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी मास्टर माईंड कॉम्प्युटर्स, मेन रोड, कोतोली, ता. ...

बुलढाणा जिल्ह्यातील इरला येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

बुलढाणा जिल्ह्यातील इरला येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "श्रुती कॉम्प्युटर" हनुमान मंदिराजवळ, हनुमान नगर, इरला, ...

दत्ता घोरपडे संकलित पोलिस भरती- २०१४ प्रश्नसंच प्रकाशित

दत्ता घोरपडे संकलित पोलिस भरती-२०१४ मधील झालेल्या प्रश्नपत्रिकांचा उत्तरांसह प्रश्नसंच नुकताच प्रकाशित झाला असून यामध्ये वेगवेगळ्या ३३ प्रश्नपत्रिकांचा समावेश असून सदरील पुस्तकाची किंमत १५०/- रुपये ...

पुणे जिल्ह्यातील वाघोली येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

पुणे जिल्ह्यातील वाघोली येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "श्रीगणेश आय.टी. सर्विसेस" शॉप नं. ४, भैरवनाथ ...

हनुमान जाधव लिखित श्रद्धा नोट्स चालू घडामोडी ची २१ आवृत्ती प्रकाशित झाली

हनुमान जाधव लिखित श्रद्धा नोट्स चालू घडामोडीची २१ आवृत्ती नुकतीच प्रकाशित झाली असून यामध्ये अर्थ संकल्प, रेल्वे संकल्प, भारतीय महिला बँक सह वेगवेगळ्या विषयांचा सविस्तर ...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ऑनलाईन सरावपरीक्षा संकेतस्थळ

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा भविष्यात ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याचा विचार असून सदरील परीक्षेकरीता उमेदवारांच्या माहितीकरीता / सरावाकरीता Mock Test साठी असणारे संकेतस्थळ सबंधित लिंकवरून ...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित २०१४ मधील परीक्षा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत २०१४ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेचे वेळापत्रक आयोगाने प्रसिध्द केले असून उमेदवारांना ते सबंधित लिंकवरून डाऊनलोड करता येईल. (सौजन्य- विद्यार्थी स्टडी सर्कल, जाफराबाद)...