जाहिराती

सांगली शहरात NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

सांगली शहरात अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "रेस नेट कॅफे" गाळा क्र. २, बाळ कॉम्प्लेक्स, किसान ...

आता आपणही आपली जाहिरात आमच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करू शकता !

सरकारी व निमसरकारी, सहकारी शिक्षण संस्था किंवा खाजगी संस्था भरती प्रक्रिया / प्रवेश प्रक्रिया किंवा पुस्तक प्रकाशनाच्या जाहिराती आमच्या www.nmk.co.in संकेतस्थळावर नाममात्र खर्चात प्रसिध्द करण्यासाठी ...

राज्य राखीव पोलिस बल, गट क्र.९, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर एकूण २० जागा

समादेशक, राज्य राखीव पोलिस बल, गट क्र.९, अमरावती यांच्या आस्थापनेवर स्वयंपाकी, न्हावी, धोबी, शिंपी, वार्डबॉय, सफाईगार अशा एकूण २२ जागा सरळसेवा भरती द्वारे भरण्यासाठी पात्र ...

नवी मुंबई येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

नवी मुंबई अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "जी. टेक कॉम्प्युटर" शॉप नं.१३, प्लॉट नं.८०, मोनालिसा प्लाझा, ...

राज्य राखीव पोलिस बल, गट क्र.४, नागपूर यांच्या आस्थापनेवर एकूण २० जागा

समादेशक, राज्य राखीव पोलिस बल, गट क्र.४, नागपूर यांच्या आस्थापनेवर स्वयंपाकी, न्हावी, धोबी, मोची, शिंपी, वार्डबॉय, सफाईगार आणि पंप सहाय्यक अशा एकूण २० जागा सरळसेवा ...

विक्रीकर विभागाच्या मुंबई कार्यालयात वाहन चालक पदांच्या ९ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या अधिनस्त असलेल्या विक्रीकर विभागाच्या मुंबई कार्यालय आस्थापनेवर वाहन चालक पदांच्या ९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची ...

स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये विशेष व्यवस्थापक पदांच्या ३०० जागा

स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये विशेष व्यवस्थापक पदांच्या ३०० जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ११ ऑगस्ट ...

आय.बी.पी.एस. मार्फत प्रोबेशनरी ऑफिसर सामाईक लेखी परीक्षा- २०१४

भारतातील २२ राष्ट्रीयकृत बँकांतील प्रोबेशनरी ऑफिसर पदांच्या हजारो जागा भरण्यासाठी आय.बी.पी.एस. मार्फत सामाईक लेखी परीक्षा- २०१४ आयोजित करण्यात आली असून पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत ...

महावितरण विभागाच्या आस्थापनेवर अभियंता व इतर पदांच्या एकूण २७३ जागा

विद्युत मंडळाच्या महावितरण विभागाच्या आस्थापनेवरील अभियंता व इतर पदांच्या एकूण २७३ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ९ ...

नागपूर येथील महाराष्ट्र पशु व मत्स विज्ञान विद्यापीठात विविध पदांच्या २० जागा

महाराष्ट्र पशु व मत्स विज्ञान विद्यापीठ, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या २० जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून विहित नमुन्यातील अर्ज मागविण्यात येत असून अर्ज पोहोचण्याची शेवटची ...

राज्य राखीव पोलिस बल, गट क्र.१, पुणे यांच्या आस्थापनेवर एकूण १६ जागा

समादेशक राज्य राखीव पोलिस बल १, पुणे यांच्या आस्थापनेवर स्वयंपाकी, धोबी, चपराशी, सफाईगार आणि न्हावी असे एकूण १६ जागा सरळसेवा भरती द्वारे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून ...

राज्य राखीव पोलिस बल, गट क्र.६, धुळे यांच्या आस्थापनेवर एकूण १६ जागा

समादेशक राज्य राखीव पोलिस बल क्र.६, धुळे यांच्या आस्थापनेवर भोजनालय सेवक, कार्यालयीन शिपाई, सफाईगार, रुग्णालयीन सेवक असे एकूण १४ जागा सरळसेवा भरती द्वारे भरण्यासाठी पात्र ...

आता आपणही आपली जाहिरात आमच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करू शकता !

सरकारी व निम सरकारी, सहकारी शिक्षण संस्था किंवा खाजगी संस्था भरती प्रक्रिया / प्रवेश प्रक्रिया किंवा पुस्तक प्रकाशनाच्या जाहिराती आमच्या www.nmk.co.in संकेतस्थळावर नाममात्र खर्चात प्रसिध्द ...

राज्य राखीव पोलिस बल, गट क्र.१४, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवर एकूण १६ जागा

समादेशक राज्य राखीव पोलिस बल क्र.१४, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवर स्वयंपाकी, धोबी, पाणी वाहतूकदार आणि सफाईगार असे एकूण १८ जागा सरळसेवा भरती द्वारे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून ...

राज्य राखीव पोलिस बल, गट क्र.३, जालना यांच्या आस्थापनेवर एकूण १६ जागा

समादेशक राज्य राखीव पोलिस बल क्र.१२ ,जालना यांच्या आस्थापनेवर स्वयंपाकी, धोबी, मोची असे एकूण १२ जागा सरळसेवा भरती द्वारे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत ...

राज्य राखीव पोलिस बल, गट क्र.१२, हिंगोली यांच्या आस्थापनेवर एकूण १६ जागा

समादेशक राज्य राखीव पोलिस बल क्र.१२ ,हिंगोली यांच्या आस्थापनेवर स्वयंपाकी, सफाईगार, मोची, न्हावी, चपराशी असे एकूण १६ जागा सरळसेवा भरती द्वारे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज ...

कोल्हापूर उच्च शिक्षण विभाग आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ३३ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या विभागीय सहसंचालक, उच्च शिक्षण, कोल्हापूर विभाग, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ३३ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज ...

स्टाफ सलेक्षण कमिशन मध्ये डेटा एंट्री ऑपरेटर / लोअर डिव्हिजन क्लर्क पदांच्या १९९७ जागा

स्टाफ सलेक्षण कमिशन मार्फत डेटा एंट्री ऑपरेटर आणि लोअर डिव्हिजन क्लर्क पदांच्या १९९७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची ...

अकोला येथील डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठात विविध पदांच्या १४३ जागा

डॉ. पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ, अकोला यांच्या आस्थापनेवर वरिष्ठ संशोधन सहाय्यक ७१ जागा आणि कनिष्ठ संशोधन सहाय्यक ७२ जागा असे एकूण १४३ पदे भरण्यासाठी पात्र ...

औरंगाबाद परिक्षेत्रातील पोलिस अधीक्षक कार्यालयात लिपिक पदांच्या ७३ जागा

विशेष पोलिस महानिरीक्षक, औरंगाबाद परिक्षेत्र, औरंगाबाद परिक्षेत्रातील जिल्हा पोलिस अधीक्षक कार्यालय, औरंगाबाद (ग्रामीण) १७ जागा, औरंगाबाद (शहर) १० जागा, जालना १३ जागा, बीड १६ जागा, ...

ठाणे महानगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात विविध पदांच्या एकूण २२६ जागा

ठाणे महानगरपालिके अंतर्गत सार्वजनिक आरोग्य विभागात स्टाफनर्स ५० जागा, प्रसाविका १२६ जागा, फार्मासिस्ट २५ जागा आणि प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ २५ जागा असे एकूण २२६ पदे भरण्यासाठी ...

भारतीय रिझर्व बँकेत सहायक पदांच्या एकूण ५०६ जागा

भारतीय रिझर्व बँकेत सहायक पदांच्या एकूण ५०६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची ६ ऑगस्ट २०१४ आहे.( सौजन्य: एएमजी ...

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा- २०१४

केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा- २०१४ परीक्षा दिनांक २१ सप्टेंबर २०१४ रोजी घेण्यात येणार असून या परीक्षेत सहभागी होण्यसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन ...

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळात विविध पदांच्या एकूण २२ जागा

महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळात लिपिक टंकलेखक ११ जागा आणि वाहनचालक ११ जागा असे एकूण २२ पदे कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून विहित नमुन्यात अर्ज मागविण्यात ...

पुणे शहरासह जिल्ह्यात 'अधिकृत मदत केंद्र' नियुक्त करणे आहेत

उमेदवारांकडून सतत होणारी मागणी लक्षात घेऊन 'नोकरी मार्गदर्शन केंद्र' च्या जॉब अलर्ट बुकिंगसह इतर विविध सेवा उमेदवारांना उपलब्ध करून देण्यासाठी पुणे शहरासह जिल्ह्यातील आंबेगाव, बारामती, ...

इंडीयन बँकेत विविध व्यवस्थापक पदांच्या एकूण २५१ जागा

इंडीयन बँकेत विविध व्यवस्थापक पदांच्या एकूण २५१ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३० जुलै २०१४ आहे. ...

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण ३१ जागा

कोल्हापूर येथील शिवाजी विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण ३१ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख ३० जुलै २०१४ ...

सातारा जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत महसुल व वनविभागात विविध पदांच्या ७ जागा

सातारा जिल्हा निवड समिती मार्फत जिल्हाधिकारी कार्यालयांतर्गत महसुल व वनविभागात लिपिक ५ जागा आणि वाहन चालक २ जागा असे एकूण ७ पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून ...

रत्नागिरी जिल्ह्यात 'अधिकृत मदत केंद्र' नियुक्त करणे आहेत

उमेदवारांकडून सतत होणारी मागणी लक्षात घेऊन 'नोकरी मार्गदर्शन केंद्र' च्या जॉब अलर्ट बुकिंगसह इतर विविध सेवा उमेदवारांना उपलब्ध करून देण्यासाठी रत्नागिरी शहरासह जिल्ह्यातील चिपळूण, दापोली, ...

नांदेड-वाघाळा शहर नगरपालिकेच्या आरोग्य विभागात विविध पदांच्या ५५ जागा

नांदेड वाघाळा शहर नगरपालिकेत राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत फार्मासिस्ट ५ जागा, परिचारिका ३५ जागा, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ ५ जागा आणि स्टाफ नर्स १० जागा असे ...

पुणे जिल्हा परिषद मध्ये विविध गट समन्वयक पदांच्या एकूण ३६ जागा

जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशन कक्ष, जिल्हा परिषद पुणे मार्फत निर्मल भारत अभियान अंतर्गत जिल्हा व तालुका स्तरावर गट संसाधन केंद्रासाठी विविध पदांच्या एकूण ३६ ...

बृहनमुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर 'परिचारिका' पदांच्या एकूण ८८७ जागा

बृहनमुंबई महानगरपालिकेच्या अंतर्गत प्रमुख रुग्णालये, विशेष रुग्णालये व सार्वजनिक आरोग्य खात्यांतर्गत रुग्णालये व प्रसूतिगृहे यांच्या आस्थापनेवरील 'परिचारिका' पदांच्या एकूण ८८७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांच्या थेट ...

महाराष्ट्र वन विकास महामंडळाच्या नाशिक विभागात एकूण १०० जागा

महाराष्ट्र शासनचा उपक्रम असलेल्या महाराष्ट्र वन विकास महामंडळात (फॉरेस्ट डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ महाराष्ट्र) नाशिक प्रदेश कार्यालयात निम्न श्रेणी लघुलेखक १ जागा, सर्व्हेअर १ जागा, वाहन ...

कोल्हापूर महानगरपालिकेत वाहक-चालक कंत्राटी पदांच्या एकूण ६६ जागा

कोल्हापूर महानगरपालिका परिवहन विभागाच्या वाहतूक विभागाकडे वाहक ७५ जागा आणि चालक ७५ जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी थेट भरती करण्यासाठी पात्र उमेदवारांसाठी २८ जुलै २०१४ रोजी ...

नागपूर येथील रेशीम संचालनालयात विविध पदांच्या एकूण ५५ जागा

नागपूर येथील महाराष्ट्र पणन व वस्त्र उद्योग विभागाच्या रेशीम संचालनालयात विविध पदांच्या एकूण ५५ जागा सरळ सेवा पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ...

भारत सरकारच्या ओर्डीनन्स फेक्टरी मध्ये विविध तांत्रिक पदांच्या एकूण १५७२ जागा

भारत सरकारच्या संरक्षण मंत्रालयांतर्गत ओर्डीनन्स फेक्टरी मध्ये विविध तांत्रिक पदांच्या एकूण १५७२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची ...

श्री आयुर्वेद महाविद्यालय व पक्वासा समन्वय रुग्णालयात विविध पदांच्या एकूण २२ जागा

नागपूर येथील श्री आयुर्वेद महाविद्यालय व पक्वासा समन्वय रुग्णालयात विविध पदांच्या एकूण २२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची ...

वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन संचालनालयात विविध पदांच्या ५१२ जागा

संचालनालय, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाली असलेली वैद्यकीय महाविद्यालये व रुग्णालये, शासकीय दंत महाविद्यालये, आरोग्य पथके, आरोग्य केंद्रे मध्ये प्रशासकीय विभागातील लिपिक-टंकलेखक २०३ ...

स्टाफ सलेक्षण कमिशन पश्चिमी क्षेत्र विभागात तांत्रिक पदांच्या एकूण ११८ जागा

स्टाफ सलेक्षण कमिशनच्या पश्चिमी क्षेत्र विभागात तांत्रिक पदांच्या एकूण ११८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख १४ ...

विशाखापट्टनम येथील नावल डॉकयार्ड मध्ये तांत्रिक पदाच्या २९९ जागा

विशाखापट्टनम येथील नावल डॉकयार्ड मध्ये तांत्रिक पदाच्या २९९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख ३१ जुलै २०१४ ...

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात अ, ब, क वर्गातील एकूण १३६ जागा

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवर अ, ब, क वर्गातील पदाच्या एकूण १३६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ...