जाहिराती

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा- २०१४

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्य सेवा (पूर्व) परीक्षा- २०१४ च्या निकालाधारे मुख्य परीक्षेसाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ७ ...

पोलिस उपनिरीक्षक (पूर्व) परीक्षा- २०१४ साठी अर्ज करण्यासाठी मुदतवाढ

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत प्रसिध्द करण्यात आलेल्या पोलिस उपनिरीक्षक (पूर्व) परीक्षा- २०१४ या परीक्षेसाठी अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २१ एप्रिल २०१४ निश्चीत करण्यात आली होती तथापि ...

युनियन बँक ऑफ इंडिया मध्ये विविध पदांच्या एकूण ४२ जागा

युनियन बँक ऑफ इंडिया मध्ये अर्थशास्त्रज्ञ २ जागा आणि सुरक्षा अधिकारी ४० जागा असे एकूण ४२ पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन ...

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत संरक्षण विभागात विविध पदांच्या एकूण १३६ जागा

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत संरक्षण विभागात बीएसएफ, सीआरपीएफ आणि सीआयएसएफ पदांच्या एकूण १३६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची ...

कानपूर येथील आयुध निर्माण कारखान्यात कुशल कारागीरांच्या एकूण २३७ जागा

भारत सरकारच्या कानपूर येथील आयुध निर्माण कारखान्यात फिटर ४५ जागा, माशिनिष्ट १६० व टर्नर ६२ जागा असे एकूण २३७ पदे भाण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) जून- २०१४ जाहीर

राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) जून- २०१४ मध्ये आयोजित करण्यात आली असून या परीक्षेत सहभागी होण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची ...

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात लिपिक- टंकलेखक पदाच्या २१० जागा

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठ मध्ये लिपिक- टंकलेखक पदाच्या एकूण २१० जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ...

एअर इंडिया एअर ट्रान्सस्पोर्ट सर्विसेस मध्ये सुरक्षा एजंट पदाच्या एकूण २७१ जागा

एअर इंडिया एअर ट्रान्सस्पोर्ट सर्विसेस लि. मध्ये सुरक्षा एजंट पदाच्या एकूण २७१ जागा भरण्यासाठी थेट भरती आयोजित केली असून पात्र उमेदवारांनी २२, २३, २८, २९ ...

स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये प्रोबेशनरी ऑफिसर पदाच्या एकूण १८३७ जागा

स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये प्रोबेशनरी ऑफिसर पदाच्या एकूण १८३७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २५ ...