मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात विविध पदांच्या १३० जागा

मुंबई उच्च न्यायालय, नागपूर खंडपीठ, नागपूर या आस्थापनेवरील 'लिपिक' पदांच्या ६६ जागा आणि 'शिपाई / हमाल' पदांच्या ६४ जागा असे एकूण १३० पदे भरण्यासाठी निवड ...

महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळात विविध पदांच्या एकूण २२ जागा

महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, मर्यादित अकोला (महाबीज) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील अर्ज पोहोचण्याची ...

यवतमाळ जिल्हाधिकारी कार्यालयात 'तलाठी' पदांच्या एकूण २८ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, यवतमाळ यांच्या अधिनस्त उपविभागीय अधिकारी यांच्या आस्थापनेवरील 'तलाठी' पदांच्या एकूण २८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची ...

बँक ऑफ बडोदा मध्ये सफाईगार / शिपाई पदांच्या एकूण २१९ जागा

बँक ऑफ बडोदा यांच्या बृहन्मुंबई विभागातील मुंबई, मुंबई उपनगर, ठाणे, पालघर आणि रायगड जिल्ह्यातील शाखा / कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील सफाईगार / शिपाई पदांच्या एकूण २१९ जागा ...

सिंडीकेट बँकेच्या आस्थापनेवर 'विशेष अधिकारी' पदांच्या ११५ जागा

सिंडीकेट बँकेच्या आस्थापनेवरील 'विशेष अधिकारी' पदांच्या एकूण ११५ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १० डिसेंबर २०१२ ...

स्टेट बँक ऑफ इंडिया मध्ये 'व्यवस्थापक' पदांच्या एकूण १८५ जागा

स्टेट बँक ऑफ इंडिया यांच्या आस्थापनेवरील उप व्यवस्थापक (कायदा) आणि सहाय्यक व्यवस्थापक (प्रणाली) पदांच्या एकूण १८५ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन ...

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळात विविध पदांच्या एकूण ७४ जागा

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ७४ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३० डिसेंबर ...

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत 'सहायक सुरक्षा अधिकारी' पदाच्या ४३ जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील 'सहायक सुरक्षा अधिकारी' पदाच्या एकूण ४३ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १८ डिसेंबर ...

मुंबई येथील नावल डॉक यार्ड मध्ये 'त्रेड्समन' पदांच्या एकूण ३२५ जागा

मुंबई येथील नावल डॉक यार्ड मध्ये 'त्रेड्समन' पदांच्या एकूण ३२५ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेद्वारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २ ...

आयबीपीएस मार्फत 'विशेष अधिकारी' पदासाठी सामाईक परीक्षा- २०१६

आयबीपीएस मार्फत विविध बँकांच्या आस्थापनेवरील 'विशेष अधिकारी' पदाच्या जागा भरण्यासाठी पाचवी सामाईक परीक्षा जानेवारी २०१६ मध्ये आयोजित करण्यात आली असून या परीक्षेत सहभागी होण्यासाठी पात्र ...

पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात 'प्राध्यापक' पदांच्या १२६ जागा

पुणे येथील सावित्रीबाई फुले विद्यापीठात विविध विषयांच्या 'प्राध्यापक' पदांच्या एकूण १२६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख ...

दत्ता घोरपडे लिखित 'पोलीस भरती' नवीन आवृत्ती प्रकाशित

राज्यात होणाऱ्या पोलीस भरती-२०१५ साठी अत्यंत उपयुक्त दत्ता घोरपडे लिखित 'पोलीस भरती' मार्गदर्शिका पुस्तकाची एकमेव नवीन आवृत्ती युनिक अक्याडमी मार्फत नुकतीच प्रकाशित होऊन बाजारात उपलब्ध ...

वेबसाईटवर प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिरातींबद्दल अत्यंत महत्वाच्या सूचना

उमेदवारांना सुचित करण्यात येते कि, आपल्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात होणाऱ्या जाहिराती / माहिती वेगवेगळ्या स्त्रोतामार्फत संकलित करण्यात येवून अतिशय काळजीपूर्वक प्रसिद्ध करण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न आम्ही ...

लोकसेवा आयोगाच्या २०१५ मधील परीक्षांची वेळापत्रकानुसार सद्यस्थिती

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सन २०१५ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक आणि त्याची सद्यस्थिती आयोगाने प्रसिध्द केली असून उमेदवारांना सबंधित लिंकवरून डाऊनलोड करता येईल. ...