लोकसभा सचिवालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २१ जागा

लोकसभा सचिवालयाच्या आस्थापनेवरील तांत्रिक सुरक्षा अधिकारी २ जागा, वरिष्ठ तांत्रिक सुरक्षा अधिकारी ९ जागा आणि तांत्रिक सुरक्षा सहाय्यक १० जागा असे एकूण २१ पदे भरण्यासाठी ...

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १०४ जागा

पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विभागात पदांच्या एकूण १०४ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ११ ऑगस्ट २०१५ ...

तेल आणि नैसर्गिक गॅस लिमिटेड (ओएनजीसी) मध्ये विविध पदांच्या १५७ जागा

तेल आणि नैसर्गिक गॅस लिमिटेड (ओएनजीसी) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १५७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची ...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 'लिपिक-टंकलेखक' पदांच्या १४३५ जागा (मुदतवाढ)

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत लिपिक- टंकलेखक पदांच्या मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील २८३ जागा व बृहनमुंबईतील विविध कार्यालयातील ११५२ जागा असे एकूण १४३५ पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांसाठी ऑनलाईन ...

महिला व बालविकास विभागात 'संरक्षक अधिकारी' पदांच्या १४२ जागा (मुदतवाढ)

महिला व बालविकास विभाग, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील 'संरक्षक अधिकारी' पदांच्या १४२ जागा भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्यात आली असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ५ ऑगस्ट ...

केंद्रीय लोकसेवा मार्फत भारतीय संरक्षण सेवेत विविध पदांच्या ४६३ जागा

केंद्रीय लोकसेवा मार्फत भारतीय नौदल अकादमी, हवाई दल अकादमी आणि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी मधील एकूण ४६३ रिक्त जागा भरण्यासाठी घेण्यात येणाऱ्या सामाईक परीक्षेत सहभागी होण्यासाठी ...

आयबीपीएस मार्फत 'लिपिक' पदांसाठी एकत्रित सामाईक लेखी परीक्षा- २०१५

आयबीपीएस मार्फत देशातील विविध राष्ट्रीयकृत बँकांच्या आस्थापनेवरील 'लिपिक' वर्गीय पदांच्या भरतीसाठी डिसेंबर २०१५ मध्ये पाचवी "एकत्रित सामाईक लेखी परीक्षा-२०१५" आयोजित करण्यात आली असून सदरील परीक्षेत ...

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालयात कनिष्ठ प्रतिवेदक पदांच्या १६ जागा

महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय यांच्या आस्थापनेवरील प्रतिवेदक (कनिष्ठ) गट-अ पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख ...

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड मध्ये विविध पदांच्या एकूण १८५ जागा

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड मध्ये विविध पदांच्या एकूण १८५ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १० ऑगस्ट ...

भारतीय विमानतळ प्राधिकरणात 'कनिष्ठ सहाय्यक' पदांच्या एकूण ५२ जागा

भारतीय विमानतळ प्राधिकरण यांच्या आस्थापनेवर कनिष्ठ सहाय्यक पदांच्या एकूण ५२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख २१ ...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विक्रीकर निरीक्षक (मुख्य) परीक्षा-२०१४

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विक्रीकर विभागातील विक्रीकर निरीक्षक पदांच्या ४४५ जागा भरण्यासाठी १८ ऑगस्ट २०१५ रोजी विक्रीकर निरीक्षक (मुख्य) परीक्षा-२०१४ घेण्यात येणार असून पूर्व परीक्षेत पात्र ...

पुलगाव केंद्रीय दारूगोळा कारखान्यात 'हंगामी कर्मचारी' पदांच्या २७८ जागा

पुलगाव येथील केंद्रीय दारूगोळा कारखान्यात 'हंगामी कर्मचारी' पदांच्या एकूण २७८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांच्या भरतीसाठी ठेऊ मुलाखती आयोजित केल्या असून उमेदवारांनी प्रशासकीय संकुलाच्या गेट समोर ...

पुणे येथील आयुध निर्माण कारखान्यात विविध ट्रेड्समन पदांच्या १७० जागा

देहू रोड पुणे येथील आयुध निर्माण कारखान्यात विविध ट्रेड्समन पदांच्या एकूण १७० जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील अर्ज पोहोचण्याची शेवटची ...

स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठात विविध पदांच्या एकूण १६ जागा

नांदेड येथील स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाडा विद्यापीठाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील अर्ज पोहोचण्याची शेवटची ...

अकोला येथील 'युवा पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र' मध्ये प्रवेश सुरु

अकोला येथील पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण केंद्रामध्ये आर्मी, पोलीस भरती, एअरफोर्स, एसएससी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आयटीबीपी आणि जेल पोलीस भरतीसाठी फिजिकलची १००% हमी व लेखी / ...

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत 'कनिष्ठ अभियंता' पदांच्या १००० जागा

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत 'कनिष्ठ अभियंता' पदांच्या एकूण १००० जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख ७ ऑगस्ट २०१५ ...

तलाठी / लिपिकांच्या लेखी परीक्षा आता १३ आणि २० सप्टेंबर रोजी होणार

महाराष्ट्र राज्याच्या महसूल विभागातील विविध जिल्हाधाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील लिपिक-टंकलेखक व तलाठी पदांच्या भरतीसाठी अनुक्रमे १२ व १९ जुलै रोजी लेखी परीक्षा आयोजित करण्यात आली होती. ...

वाशीम जिल्हाधिकारी कार्यालयात तलाठी / लिपिक पदांच्या २४ जागा (मुदतवाढ)

जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशीम यांच्या आस्थापनेवरील तलाठी पदांच्या १८ जागा आणि कनिष्ठ लिपिक पदांच्या ६ जागा असे एकूण २४ पदे भरण्यासाठी ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्यास मुदतवाढ ...

मागासवर्गीय मुला-मुलींचे शासकीय वसतिगृह ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया

सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शासकीय वसतीगृहामध्ये अनुसूचित जाती/जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक, अपंग, अनाथ ...

औरंगाबाद येथे २१ जुलै २०१५ पासून सैन्य भरती मेळाव्याचे आयोजन

भारतीय सैन्य दलातील विविध पदाच्या भरतीसाठी औरंगाबाद येथे २१ जुलै २०१५ ते ६ ऑगस्ट २०१५ दरम्यान सैन्य भरती मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले असून २१ जुलै ...

आयबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एकत्रित सामाईक लेखी परीक्षा- २०१५

आयबीपीएस मार्फत विविध बँकांच्या आस्थापनेवरील प्रोबेशनरी ऑफिसर्स / व्यवस्थापन प्रशिक्षणार्थी पदांच्या भरतीसाठी ऑक्टोंबर २०१५ मध्ये एकत्रित सामाईक लेखी परीक्षा- २०१५ चे आयोजन करण्यात आले असून ...