जळगाव जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १३० जागा

जिल्हा निवड समिती मार्फत जिल्हा परिषद, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४० जागा, कनिष्ठ अभियंता ७ जागा, पशुधन पर्यवेक्षक ९ जागा, परिचर ६३ जागा ...

नागपूर जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १८१ जागा

जिल्हा निवड समिती मार्फत जिल्हा परिषद, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता ७ जागा, आरोग्यसेवक ४१ जागा, ग्रामसेवक २९ जागा, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ३१ जागा, कनिष्ठ ...

यवतमाळ जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ११७ जागा

जिल्हा निवड समिती मार्फत जिल्हा परिषद, यवतमाळ यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ / कनिष्ठ सहाय्यक ९ जागा, कनिष्ठ अभियंता ७ जागा, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४५ जागा, परिचर ...

धुळे जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४३ जागा

जिल्हा निवड समिती मार्फत जिल्हा परिषद, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील परिचर २७ जागा, कनिष्ठ सहाय्यक ५ जागा, पशुधन पर्यवेक्षक ४ जागा आणि इतर पदांच्या ७ जागा ...

बीड जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ११८ जागा

जिल्हा निवड समिती मार्फत जिल्हा परिषद, बीड यांच्या आस्थापनेवरील औषध निर्माण अधिकारी २३ जागा, आरोग्यसेवक ६१ जागा, ग्रामसेवक २८ जागा आणि इतर पदांच्या ६ जागा ...

सोलापूर जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १४४ जागा

जिल्हा परिषद, सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ५३ जागा, ग्रामसेवक ५१ जागा, आरोग्यसेवक ३४ जागा आणि इतर पदाच्या ६ जागा असे एकूण १४४ पदे ...

नाशिक येथील पोलिस अकादमी कार्यालयातील लिपिक पदांच्या एकूण २४ जागा

संचालक, पोलिस अकादमी, नाशिक यांच्या कार्यालयातील कनिष्ठ लिपिक पदाच्या २२ जागा आणि निम्नश्रेणी लघुलेखक पदाच्या २ जागा असे एकूण २४ पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज ...

उस्मानाबाद जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २०१ जागा

जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांच्या आस्थापनेवरील आरोग्यसेवक ८७ जागा, ग्रामसेवक २५ जागा, परिचर ५० जागा, आणि इतर पदाच्या ३९ जागा असे एकूण २०१ पदे भरण्यासाठी पात्र ...

अकोला जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ६८ जागा

जिल्हा परिषद, अकोला यांच्या आस्थापनेवरील ग्रामसेवक ११ जागा, आरोग्यसेवक २४ जागा, परिचर २७ जागा आणि इतर पदाच्या ६ जागा असे एकूण ६८ पदे भरण्यासाठी पात्र ...

औरंगाबाद जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १०६ जागा

जिल्हा परिषद, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील आरोग्यसेवक १८ जागा, ग्रामसेवक २६ जागा, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक १० जागा, परिचर ४० जागा आणि इतर पदाच्या १२ जागा असे ...

रयत शिक्षण संस्थेच्या आस्थापनेवर 'शिक्षणसेवक' पदाच्या एकूण ९२ जागा

रयत शिक्षण संस्थेच्या विविध उच्च माध्यमिक व कनिष्ठ महाविद्यालयामध्ये 'शिक्षणसेवक' पदाच्या एकूण ९२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची ...

सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १३५ जागा

जिल्हा परिषद, सिंधुदुर्ग यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३५ रिक्तपदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख २ सप्टेंबर ...

रायगड जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १५७ जागा

जिल्हा परिषद, रायगड यांच्या आस्थापनेवरील आरोग्यसेवक ४५ जागा, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक २६ जागा, वरिष्ठ सहाय्यक ८ जागा, कनिष्ठ सहाय्यक १८ जागा, परिचर ३८ जागा आणि ...

भंडारा जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ६७ जागा

जिल्हा परिषद, भंडारा यांच्या आस्थापनेवरील आरोग्यसेवक ३९ जागा, ग्रामसेवक १३ जागा, कनिष्ठ सहाय्यक ५ जागा आणि इतर पदाच्या १० जागा असे एकूण ६७ पदे भरण्यासाठी ...

नांदेड, परभणी, हिंगोली सार्वजनिक बांधकाम विभागात शिपाई/चौकीदार पदाच्या १९ जागा

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नांदेड, परभणी, हिंगोली यांच्या आधिपत्याखालील कार्यालयात शिपाई १५ जागा आणि चौकीदार ४ जागा असे एकूण १९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

रत्नागिरी जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ५७ जागा

जिल्हा निवड समिती मार्फत जिल्हा परिषद, रत्नागिरी यांच्या आस्थापनेवरील ग्रामसेवक १५ जागा, आरोग्यसेवक २३ जागा, पशुधन पर्यवेक्षक ५ जागा, लिपिक ४ जागा आणि परिचर ५ ...

नागपूर सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळात विविध पदांच्या १३९ जागा

नागपूर सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळात स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ९६ जागा, लघुलेखक २ जागा, कनिष्ठ लिपिक ४ जागा, शिपाई ३१ जागा आणि चौकीदार ६ जागा असे एकूण ...

केन्द्रीय विद्यालय संघटन मध्ये शिक्षेकेतर पदांच्या एकूण ६६९ जागा

केन्द्रीय विद्यालय संघटन मध्ये क्लार्क, सहाय्यक, स्टेनोग्राफर मुख्याध्यापक, तांत्रिक अधिकारी अशा शिक्षेकेतर पदांच्या एकूण ६६९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

परभणी जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १२४ जागा

जिल्हा परिषद, परभणी यांच्या आस्थापनेवरील औषध निर्माण अधिकारी ५ जागा, आरोग्यसेवक ९ जागा, ग्रामसेवक १५ जागा, परिचर ४२ जागा आणि इतर पदाच्या ५३ जागा असे ...

धुळे, नंदुरबार जिल्ह्यात 'अधिकृत मदत केंद्र' नियुक्त करणे आहेत

उमेदवारांकडून सतत होणारी मागणी लक्षात घेऊन 'नोकरी मार्गदर्शन केंद्र' च्या जॉब अलर्ट बुकिंगसह इतर विविध सेवा उमेदवारांना उपलब्ध करून देण्यासाठी धुळे जिल्ह्यातील धुळे, सक्री, श्रीपूर ...

बुलढाणा जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २४२ जागा

जिल्हा परिषद, बुलढाणा यांच्या आस्थापनेवरील आरोग्यसेवक ११९ जागा, ग्रामसेवक १२ जागा, पर्यवेक्षिका २१ जागा, कनिष्ठ अभियंता १५ जागा, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ३० जागा, परिचर १० ...

जालना जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १४६ जागा

जिल्हा परिषद, जालना यांच्या आस्थापनेवरील आरोग्यसेवक ५७ जागा, ग्रामसेवक २२ जागा, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ७ जागा, परिचर ५१ जागा आणि इतर पदाच्या ९ जागा असे ...

वर्धा जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १५६ जागा

जिल्हा परिषद, वर्धा यांच्या आस्थापनेवरील आरोग्यसेवक ६ जागा, ग्रामसेवक १० जागा, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक १८ जागा, कनिष्ठ सहाय्यक १८ जागा, परिचर ६८ जागा आणि इतर ...

सातारा जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १४७ जागा

सातारा जिल्हा परिषद यांच्या आस्थापनेवरील औषध निर्माण अधिकारी १० जागा, आरोग्यसेवक ५७ जागा, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक २७ जागा, पशुधन पर्यवेक्षक १२ जागा, परिचर १० जागा ...

लातूर जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ११३ जागा

जिल्हा निवड समिती मार्फत जिल्हा परिषद, लातूर यांच्या आस्थापनेवरील आरोग्यसेवक ३६ जागा, ग्रामसेवक ११ जागा, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ६ जागा, शिपाई ३८ जागा आणि इतर ...

नागपूर वन विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १६० जागा

मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक) नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील वनरक्षक १३५ जागा, लिपिक-टंकलेखक १८ जागा आणि शिपाई ७ जागा असे एकूण १६० पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

महाराष्ट्र राज्य आदिवासी सहकारी विकास महामंडळात २०० जागा

महाराष्ट्र राज्य आदिवासी सहकारी विकास महामंडळ मर्यादित, नाशिक यांच्या आधिपत्याखालील कार्यालयात गोदाम्पाल पदाच्या ३५ जागा आणि प्रतवारीकार पदाच्या १६५ असे एकूण २०० पदे भरण्यासाठी पात्र ...

गोंदिया जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ४६ जागा

जिल्हा परिषद,गोंदिया यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख ४ सप्टेंबर २०१४ ...

गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ८२ जागा

जिल्हा परिषद, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ८२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख १५ सप्टेंबर ...

चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुगुस येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

चंद्रपूर जिल्ह्यातील घुगुस येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "इन्फोनेट कॉम्पुटर्स" वणी रोड, घुगुस,ता. जि. चंद्रपूर,मो. ...

सांगली जिल्ह्यातील इस्लामपूर येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

सांगली जिल्ह्यातील इस्लामपूर येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "सुशांत कॉम्पुटर्स" बसस्थानक रोड, संभाजी चौक, इस्लामपूर, ...

चंद्रपूर शहरात NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

चंद्रपूर शहरात अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "पवन सायबर कॅफे" बनसोड बिल्डींग, ए.सी.एस. कॉलेज, ताडोबा रोड, ...

सांगली जिल्ह्यातील कवठे महांकाळ येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

सांगली जिल्ह्यातील कवठे महांकाळ येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "लोटस आय कॉम्पुटर" कवठे महांकाळ, मो. ...

बीड जिल्ह्यातील हिवरा ता.आष्टी येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

बीड जिल्ह्यातील हिवरा ता.आष्टी येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "श्री गजानन झेरॉक्स" मु. पो. हिवरा, ...

हिंगोली जिल्हा जिल्हा परिषद मध्ये विविध पदांच्या एकूण १३४ जागा

जिल्हा निवड समिती मार्फत जिल्हा जिल्हा परिषद, हिंगोली यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३४ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयात विविध पदांच्या एकूण २०४ जागा

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील संशोधन सहाय्यक ४२ जागा, सांख्यिकी सहाय्यक १०२ जागा, अन्वेषक ४० जागा आणि लिपिक-टंकलेखक २० जागा असे एकूण २०४ ...

पुणे समाज कल्याण आयुक्तालयात विविध पदांच्या एकूण ४०२ जागा

समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील गृहपाल /अधीक्षक ४४ जागा, वरिष्ठ लिपिक ७० जागा, समाज कल्याण निरीक्षक १५ जागा आणि कनिष्ठ लिपिक २७३ जागा असे ...

कोल्हापूर जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १९४ जागा

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण १९४ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख ३ सप्टेंबर २०१४ ...

उस्मानाबाद, बीड व लातूर सार्वजनिक बांधकाम विभागात शिपाई / चौकीदार पदाच्या २१ जागा

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उस्मानाबाद, बीड व लातूर यांच्या आधिपत्याखालील कार्यालयात शिपाई / चौकीदार पदाच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन ...

सांगली जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १९४ जागा

सांगली जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील ग्रामसेवक ४८ जागा, लिपिक १० जागा, परिचर ४९ आणि इतर विविध पदाच्या ८७ जागा एकूण १९४ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज ...

पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २६४ जागा

पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आस्थापनेवरील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक १५५, कनिष्ठ लिपिक ५९ जागा, सहाय्यक भांडारपाल ७ जागा, आरेखक १४ जागा, वाहन चालक २५ जागा, संशोधन ...

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीत 'विद्युत सहाय्यक' पदांच्या ६५४२ जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 'विद्युत सहाय्यक' पदाच्या ६५४२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची ...

औरंगाबाद सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळात विविध पदांच्या १३२ जागा

औरंगाबाद सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळात स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक २८ जागा, प्रमुख प्रयोगशाळा सहाय्यक १ जागा, वरिष्ठ लिपिक ४१ जागा, कनिष्ठ लिपिक ५५ जागा, संगणक ऑपरेटर २ ...

आता आपणही आपली जाहिरात आमच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करू शकता !

सरकारी, निम सरकारी व खाजगी संस्था कर्मचारी भरती किंवा प्रवेश प्रक्रिया तसेच क्लासेस, अक्याडमी, पुस्तके, पब्लिकेशन्स आदी विविध प्रकारच्या जाहिराती आमच्या www.nmk.co.in संकेतस्थळावर अगदी नाममात्र ...

नाशिक सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागात विविध पदांच्या १८० जागा

नाशिक सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागात स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक १०० जागा, मुख्य प्रयोगशाळा सहाय्यक २ जागा, कनिष्ठ लिपीक ४७ जागा, सहाय्यक भांडारपाल ४ जागा, अनुरेखक १ ...

महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळात विविध पदांच्या १६१ जागा

महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित यांच्या अधिपत्याखालील प्रादेशिक कार्यालयामध्ये प्रादेशिक व्यवस्थापक/वरिष्ठ व्यवस्थापक ४ जागा, उपप्रादेशिक व्यवस्थापक/व्यवस्थापक २३ जागा, व्यवस्थापक (लेखा) २ जागा, उपव्यवस्थापक ...

यवतमाळ वन विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ९७ जागा

वनविभागाच्या यवतमाळ वनवृत्त यांच्या अधिपत्याखालील उच्चश्रेणी लघुलेखक १ जागा, लेखापाल १ जागा आणि वनरक्षक ९५ जागा असे एकूण ९७ पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

यवतमाळ सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या कार्यालयात विविध पदांच्या ७ जागा

यवतमाळ सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या कार्यालयात शिपाई ३ जागा आणि चौकीदार ४ जागा असे एकूण ७ पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील ...

कोल्हापूर सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या कार्यालयात विविध पदांच्या २४ जागा

कोल्हापूर सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या कार्यालयात खानसामा ७ जागा आणि कक्षसेवक १७ जागा असे एकूण २४ पदे जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित ...

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीच्या आस्थापनेवर तंत्रज्ञ-३ पदांच्या ३०८ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत केंद्रातील तंत्रज्ञ-३ संवर्गातील ३०८ पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ...

पुणे वन विभागाच्या आस्थापनेवर 'वनरक्षक' पदांच्या एकूण ५४ जागा

पुणे वनवृत्त यांचे आधिपत्याखालील घोड प्रकल्प जुन्नर वनविभागात 'वनरक्षक' पदाच्या एकूण ५४ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ...

गडचिरोली वन विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २१ जागा

गडचिरोली वनवृत्त यांचे आधिपत्याखालील वनविभागात शिपाई ३ जागा आणि वाहन स्वच्छक १८ जागा असे एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन ...

गडचिरोली वन विभागाच्या आस्थापनेवर 'वनरक्षक' पदांच्या एकूण ५८ जागा

गडचिरोली वनवृत्त यांचे आधिपत्याखालील वनविभागात 'वनरक्षक' पदाच्या एकूण ५८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १० सप्टेंबर २०१४ ...

अमरावती वन विभागाच्या आस्थापनेवर 'वनरक्षक' पदांच्या एकूण ५८ जागा

अमरावती वनवृत्त यांचे आधिपत्याखालील वनविभागात 'वनरक्षक' पदाच्या एकूण ५८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १० सप्टेंबर २०१४ ...

नाशिक वन विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १७ जागा

नाशिक वनवृत्त यांचे आधिपत्याखालील वनविभागात निम्नश्रेणी लघुलेखक २ जागा, लिपिक १० जागा आणि वाहन चालक ५ जागा असे एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज ...

पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २४८ जागा

पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत) यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपीक, वाहन चालक, शिपाई, मजदूर, पंप परिचर आणि भांडारपाल अशा विविध प्रकारच्या एकूण २४८ जागा ...

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात विविध अभियांत्रिकी पदांच्या ६१ जागा

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील अभियांत्रिकी विभागातील वर्ग-अ आणि वर्ग-ब मधील विविध पदांच्या एकूण ६१ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

ठाणे वन विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १३९ जागा

ठाणे वनवृत्त यांचे आधिपत्याखालील वनविभागात वनरक्षक १३३ जागा, वन सर्वेक्षक २ जागा, लेखापाल ३ जागा, अनुरेखक १ जागा असे एकूण १३९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून ...

कोल्हापूर वनविभागाच्या आस्थापनेवर 'वनरक्षक' पदांच्या ५८ जागा

वनवृत्त कोल्हापूर यांचे आधिपत्याखालील कोल्हापूर, सातारा, सांगली, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये 'वनरक्षक' पदांच्या एकूण ५८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज ...

औरंगाबाद वन विभाग आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ७१ जागा

प्रादेशिक निवड समितीमार्फत औरंगाबाद वनविभागातील गट क संवर्गातील लेखापाल २ जागा, सर्वेअर २ जागा, लघुटंकलेखक १ जागा आणि वनरक्षक ६६ जागा असे एकूण ७१ रिक्तपदे ...

चंद्रपूर वनविभागात कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक व वनरक्षक पदांच्या ३६ जागा

चंद्रपूर वनवृत्तातील कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक व वनसंरक्षक पदांच्या एकूण ३६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०६ सप्टेंबर ...

नाशिक येथील शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळात विविध पदांच्या १९ जागा

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक यांच्या आधिपत्याखालील विभागात विविध संवर्गातील १९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची ...

आय.बी.पी.एस. मार्फत लेखनिक (क्लार्क) सामाईक लेखी परीक्षा- २०१४ जाहीर

सहभागी संस्थामधील लेखनिक वर्गातील (क्लार्क) पदांच्या भरतीकरिता आय.बी.पी.एस.मार्फत सामाईक लेखी परीक्षा- २०१४ साधारणतः डिसेंबर महिन्यात आयोजित करण्यात आली असून पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ...

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भरतीसाठी मराठा आणि मुस्लीम आरक्षण

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भरतीसाठी १६% मराठा आणि ५% मुस्लीम सामाजिक आरक्षण लागू करण्यात आले असून अर्ज केलेले उमेदवार आपल्या सामाजिक आरक्षणामध्ये बदल करण्याचा पर्याय ...

हनुमान जाधव लिखित श्रद्धा नोट्स चालू घडामोडी ची २१ आवृत्ती प्रकाशित झाली

हनुमान जाधव लिखित श्रद्धा नोट्स चालू घडामोडीची २१ आवृत्ती नुकतीच प्रकाशित झाली असून यामध्ये अर्थ संकल्प, रेल्वे संकल्प, भारतीय महिला बँक सह वेगवेगळ्या विषयांचा सविस्तर ...

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या लातूर विभागात "विमा प्रतिनिधी' च्या भरपूर जागा

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या लातूर विभाग अंतर्गत "विमा प्रतिनिधी' नियुक्त करावयाचे असून केवळ लातूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात काम करण्यासाठी दहावी आणि शहरी भागात काम करण्यासाठी बारावी ...

नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "साईकृपा सायबर कॅफे" गुरुकृपा सुपर मार्केट, शिवाजीनगर, ...

अकोला जिल्ह्यातील वाडेगाव येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

अकोला जिल्ह्यातील वाडेगाव येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "विवेकानंद नेट कॅफे" मु.पो. वाडेगाव, ता. बाळापुर ...

परभणी शहरात NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

परभणी शहरात अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "ईश्वरी नेट कॅफे" नाथनगर, परभणी, मो. ९९७०४४४२११ यांच्याकडे संपर्क ...

मुंबई पोलीस भरतीसाठी पात्र उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी उपलब्ध

मुंबई पोलीस भरतीसाठी शाररीक चाचणी / मैदानी आणि लेखी या दोन्ही परीक्षा मध्ये पडलेल्या गुणांसह पात्र उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी उपलब्ध झाली असून ती उमेदवारांना ...

आता आपणही आपली जाहिरात आमच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करू शकता !

सरकारी, निम सरकारी व खाजगी संस्था कर्मचारी भरती किंवा प्रवेश प्रक्रिया तसेच क्लासेस, अक्याडमी, पुस्तके, पब्लिकेशन्स आदी विविध प्रकारच्या जाहिराती आमच्या www.nmk.co.in संकेतस्थळावर अगदी नाममात्र ...

चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "ब्राईट कॉम्प्यूटर एजुकेशन" वार्ड क्र. ९, शिवाजी ...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ऑनलाईन सरावपरीक्षा संकेतस्थळ

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा भविष्यात ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याचा विचार असून सदरील परीक्षेकरीता उमेदवारांच्या माहितीकरीता / सरावाकरीता Mock Test साठी असणारे संकेतस्थळ सबंधित लिंकवरून ...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित २०१४ मधील परीक्षेचे वेळापत्रक

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत २०१४ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेचे वेळापत्रक आयोगाने प्रसिध्द केले असून उमेदवारांना ते सबंधित लिंकवरून डाऊनलोड करता येईल. (सौजन्य- विद्यार्थी स्टडी सर्कल, जाफराबाद) ...