स्टाफ सलेक्शन कमिशन मार्फत 'सब-इन्स्पेक्टर' पदांच्या २९०२ जागा

स्टाफ सलेक्शन कमिशन मार्फत भारत सरकारच्या केंद्रीय सशस्त्र पोलिस बल, केंद्रीय औद्यागिक पोलिस बल आणि दिल्ली पोलिस मधील 'सब-इन्स्पेक्टर' पदांच्या एकूण २९०२ जागा भरण्यासाठी पात्र ...

भारतीय रेल्वेच्या हुबळी विभागात तांत्रिक शिकाऊ पदांच्या ३७९ जागा

भारतीय रेल्वेच्या हुबळी येथील दक्षिण-पश्चिम विभागात विविध तांत्रिक शिकाऊ पदांच्या ३७९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख ...

उस्मानाबाद जिल्हा परिषद मध्ये 'कनिष्ठ अभियंता' पदांच्या २५ जागा

जिल्हा परिषद, उस्मानाबाद यांच्या आस्थापनेवर ग्रामीण पाणी पुरवठा योजना राबविण्यासाठी कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) पदांच्या २५ जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ...

समृध्द जीवन मल्टी-स्टेट को- ऑपरेटिव्ह सोसायटी मध्ये १७० जागा

समृध्द जीवन मल्टी-स्टेट मल्टी पर्पज को- ऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड यांच्या पुणे, अहमदनगर, संगमनेर, मालेगाव, बीड, नांदेड, कोल्हापूर, सांगली, सातारा, कराड आणि गोवा येथील शाखांकारिता ब्रांच ...

गुरुकिल्ली अकॅडमी यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ४५९ जागा

गुरुकिल्ली अकॅडमी यांच्यामार्फत महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यांत जिल्हा व तालुका पातळीवर स्पर्धा परीक्षा प्रशिक्षण वर्ग सुरु करण्यासाठी केंद्र प्रमुख ३५ जागा, फिल्ड ऑफिसर १०९ जागा, महिला ...

बीड येथील भूजल सर्वेक्षण कार्यालयात विविध पदांच्या एकूण ३१ जागा

बीड येथील वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या कार्यालयात रसायनी, अनुजैविक तज्ञ, डाटा इंट्री ऑपरेटर, प्रयोगशाळा सहाय्यक, प्रयोगशाळा सहाय्यक, प्रयोगशाळा मदतनीस आणि नमुना ...

फार्मसी पदविका / पदवी अभ्यासक्रम सामाईक प्रवेश परीक्षा- २०१५

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने फार्मसी पदविका आणि पदवी अभ्यासक्रमासाठी शैक्षणिक वर्ष २०१५-२०१६ साठी प्रवेश घेण्यासाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा आयोजित करण्यात आली असून सदरील परीक्षेत सहभागी होण्यासाठी ...

परभणी येथील मराठवाडा कृषी विद्यापीठात विविध पदांच्या ४६ जागा

वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषी विद्यापीठ, परभणी यांच्या आस्थापनेवरील विविध विषयांच्या सहाय्यक प्राध्यापक व इतर पदांच्या ४६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित ...

औरंगाबाद येथील भूजल सर्वेक्षण कार्यालयात विविध पदांच्या ३५ जागा

औरंगाबाद येथील वरिष्ठ भूवैज्ञानिक, भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा यांच्या कार्यालयात विविध पदांच्या ३५ जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील ...

पुणे अप्पर कामगार आयुक्तालयात विविध पदांच्या एकूण ५३ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या कामगार विभाग अंतर्गत अप्पर कामगार आयुक्त, पुणे यांच्या प्रादेशिक विभागातील लघुलेखक २ जागा, लिपिक-टंकलेखक ३१ जागा आणि शिपाई २० जागा असे एकूण ५३ ...

नांदेड जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात 'कोतवाल' पदांच्या एकूण ३०४ जागा

नांदेड जिल्ह्यातील कोतवाल पदांच्या तालुकानिहाय नांदेड १८ जागा, अर्धापूर ९ जागा, मुदखेड ११ जागा, कंधार २२ जागा, भोकर २० जागा, उमरी १५ जागा, हदगाव ३१ ...

उस्मानाबाद येथील विधी व न्याय विभागात 'सरकारी वकील' पदांच्या ८ जागा

उस्मानाबाद येथील विधी व न्याय विभागात जिल्हा सरकारी वकील १ जागा व सहाय्यक सरकारी वकील ७ जागा असे एकूण ८ पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज ...

पुणे येथील सीमा शुल्क विभागात विविध पदांच्या एकूण २४ जागा

पुणे येथील सीमा शुल्क विभागात स्कीपरमेट, आर्टीसन आणि सुखाणी पदांच्या एकूण २४ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख ...

रेल्वेतील 'पोलिस फोर्स' ची जाहिरात बोगस असल्याचा रेल्वेचा खुलासा

सध्या रेल्वेतील पोलिस फोर्सच्या सतरा हजार पदांची जाहिरात काही वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात आल्याने उमेदवारांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चेला ऊत आला असून अशा प्रकारची कुठलीही अधिकृत जाहिरात ...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विविध पदांच्या एकूण १८० जागा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्य शासनाच्या पर्यटन व सांस्कृतिक विभाग २० जागा, महिला व बाल विकास विभाग १४७ जागा, मराठी भाषा १३ जागा असे एकूण १८० ...

केंद्रीय लोकसेवा आयोग मार्फत 'वैद्यकीय अधिकारी' पदांच्या १४०२ जागा

केंद्रीय लोकसेवा आयोग मार्फत 'वैद्यकीय अधिकारी' पदांच्या १४०२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १० एप्रिल २०१५ ...

केवळ 'शंभर रुपयात वर्षभर जॉब अलर्ट' सर्व मदत केंद्रांवर उपलब्ध

संपूर्ण महाराष्ट्रातील बेरोजगार उमेदवारांसाठी केवळ शंभर रुपयात एक वर्षभर जॉब अलर्ट (sms) सुविधा आमच्या सर्व अधिकृत मदत केंद्रावर उपलब्ध करून देण्यात आली असून ही संपूर्ण ...

महाराष्ट्रातील सर्व जिल्ह्यात 'मदत केंद्र' त्वरित नियुक्त करणे आहेत

उमेदवारांकडून सतत होणारी मागणी लक्षात घेऊन 'नोकरी मार्गदर्शन केंद्र' च्या जॉब अलर्ट बुकिंगसह इतर विविध सेवा उमेदवारांना उपलब्ध करून देण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात सध्या 'मदत केंद्र' ...

भारतीय रेल्वेच्या दक्षिण-पश्चिम विभागात 'तिकीट निरीक्षक' पदांच्या ६० जागा

भारतीय रेल्वेच्या दक्षिण-पश्चिम विभागात 'तिकीट निरीक्षक' पदांच्या ६० जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ८ एप्रिल २०१५ ...

मुंबई येथील शासकीय मुद्रणालयात 'पहारेकरी' पदांच्या एकूण १३ जागा

मुंबई येथील शासकीय मुद्रणालयाच्या आस्थापनेवर पहारेकरी पदांच्या एकूण १३ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख ३१ मार्च ...

वैद्यकीय अभ्यासक्रम सामाईक प्रवेश परीक्षा - एमएच-सीईटी- २०१५

महाराष्ट्र शासनाच्या वतीने शैक्षणिक वर्ष २०१५-१६ करिता आरोग्य विज्ञान पदवी अभ्यासक्रम प्रवेशाकरिता "एमएच-सीईटी- २०१५" ही सामाईक प्रवेश परीक्षा गुरुवार ७ में २०१५ रोजी राज्यातील सर्व ...

भारत सरकारच्या अपंग शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन

भारत सरकारच्या सामाजिक न्याय व सक्षमीकरण मंत्रालय यांच्या वतीने राष्ट्रीय अपंग वित्त आणि विकास महामंडळ शिष्यवृत्ती योजने अंतर्गत शिष्यवृत्या प्रदान करण्यासाठी अपंग विद्यार्थ्यांकडून अर्ज मागविण्यात ...

आता मागील जुन्या जाहिराती 'मागोवा' सदरात उपलब्ध

सर्व उमेदवारांना सुचित करण्यात येते कि, आपली अनेक दिवसाची मागणी विचारात घेऊन तारीख होऊन गेलेल्या 'मागील जाहिराती' आपणास 'मागोवा' या सदरात उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न ...

वेबसाईटवर प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिराती / माहितीबद्दल महत्वाची सूचना

उमेदवारांना सुचित करण्यात येते कि, वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या सर्व जाहिराती / माहिती वेगवेगळ्या स्त्रोतामार्फत संकलित करण्यात येते आणि ती काळजीपूर्वक प्रसिद्ध करण्याचा आमचा प्रामाणिक ...

आता आपणही आपली जाहिरात संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करू शकता !!

सरकारी, निम सरकारी व खाजगी संस्था कर्मचारी भरती किंवा प्रवेश प्रक्रिया तसेच क्लासेस, अक्याडमी, पुस्तके, पब्लिकेशन्स आदी विविध प्रकारच्या जाहिराती आमच्या www.nmk.co.in संकेतस्थळावर अगदी नाममात्र ...