पुणे लोहमार्ग पोलिस दलात 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण १९ जागा

पुणे लोहमार्ग पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण १९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

हिंगोली जिल्हा पोलिस दलात 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ६ जागा

हिंगोली जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

पोलिस भरतीसाठी धावण्याच्या अंतरात घट करण्याचा सरकारचा निर्णय

महाराष्ट्र राज्य पोलिस भरतीसाठी घेण्यात येणाऱ्या शारीरिक चाचणी मधील धावण्याचे अंतर कमी करण्यात आले असून त्यानुसार आता पुरुष उमेदवारांना १६०० मीटर आणि महिला उमेदवारांना ८०० ...

PSI / STI / ASST होऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांकरिता सुवर्ण संधी

पोलिस उपनिरीक्षक / विक्रीकर निरीक्षक / सहाय्यक होऊ इच्छिणाऱ्या उमेदवारांकरिता सोलापूर येथील ध्रुव प्रतिष्ठान संचालित 'रुक्माई पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र' मध्ये सुवर्ण संधी, आजच ...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 'वनक्षेत्रपाल' पदांच्या एकूण ५५ जागा

वन विभागातील 'वनक्षेत्रपाल' पदांच्या ५५ जागा भरण्यासाठी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र वनसेवा पूर्व परीक्षा- २०१६ रविवार ३ एप्रिल २०१६ रोजी आयोजित करण्यात आली असून सदरील ...

जालना जिल्हा पोलिस दलात 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण २७ जागा

जालना जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण २७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

सोलापूर शहर पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या २३ जागा

सोलापूर शहर पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण २३ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

नंदुरबार जिल्हा पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ३५ जागा

नंदुरबार जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ३५ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

वर्धा जिल्हा पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ३२ जागा

वर्धा जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ३२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

धुळे जिल्हा पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ६६ जागा

धुळे जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ६६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

बुलढाणा जिल्हा पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या १८ जागा

बुलढाणा जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण १८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

भंडारा जिल्हा पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या २१ जागा

भंडारा जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

कोल्हापूर राज्य राखीव पोलिस बल (१६) मध्ये 'पोलिस शिपाई' पदांच्या २६ जागा

कोल्हापूर राज्य राखीव पोलिस बल (गट-१६) पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण २६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत ...

नवी मुंबई राज्य राखीव पोलिस बल (११) मध्ये 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ६९ जागा

नवी मुंबई राज्य राखीव पोलिस बल (गट-११) पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ६९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

अमरावती ग्रामीण पोलिस दलात 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण २७ जागा

अमरावती ग्रामीण पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण २७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

कोल्हापूर जिल्हा पोलिस दलात 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ६२ जागा

कोल्हापूर जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ६२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

अहमदनगर जिल्हा पोलिस दलात 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ४९ जागा

अहमदनगर जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ४९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

गोंदिया जिल्हा पोलिस दलात 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ४० जागा

गोंदिया जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ४० जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

गडचिरोली जिल्हा पोलिस दलात 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ८२ जागा

गडचिरोली जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ८२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

रायगड जिल्हा पोलिस दलात 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ९४ जागा

रायगड जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ९४ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

अमरावती राज्य राखीव (९) दलात 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ४० जागा

अमरावती राज्य राखीव (गट-९) पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ५० जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन ...

अकोला जिल्हा पोलिस दलात 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ५० जागा

अकोला जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ५० जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

सोलापूर राज्य राखीव बल (गट-१०) दलात 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ६३ जागा

सोलापूर राज्य राखीव बल (गट-१०) पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ६३ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ...

मुंबई राज्य राखीव बल (गट-८) पोलीस दलात 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ३४ जागा

मुंबई राज्य राखीव बल (गट-८) पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ३४ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ...

औरंगाबाद ग्रामीण पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ४३ जागा

औरंगाबाद ग्रामीण पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ४३ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

नागपूर ग्रामीण पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ५२ जागा

नागपूर ग्रामीण पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ५२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

सांगली जिल्हा पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ९८ जागा

सांगली जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ९८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

पुणे राज्य राखीव पोलिस बल (१) मध्ये 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ६६ जागा

पुणे राज्य राखीव पोलिस बल (गट-१) पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ६६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत ...

पुणे राज्य राखीव पोलिस बल (२) मध्ये 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ७२ जागा

पुणे राज्य राखीव पोलिस बल (गट-२) पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ७२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत ...

नागपूर राज्य राखीव पोलिस बल (४) मध्ये 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ६८ जागा

नागपूर राज्य राखीव पोलिस बल (गट-४) पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ६८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत ...

जालना राज्य राखीव पोलिस बल (३) मध्ये 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ३२ जागा

जालना राज्य राखीव पोलिस बल (गट-३) पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ३२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत ...

हिंगोली राज्य राखीव पोलिस बल (१२) मध्ये 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ५० जागा

हिंगोली राज्य राखीव पोलिस बल (गट-१२) पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ५० जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत ...

गोंदिया राज्य राखीव पोलिस बल (१५) मध्ये 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ४० जागा

गोंदिया राज्य राखीव पोलिस बल (गट-१५) पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ४० जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत ...

गडचिरोली राज्य राखीव पोलिस बल (१३) मध्ये 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ५७ जागा

गडचिरोली राज्य राखीव पोलिस बल (गट-१३) पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ५७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत ...

धुळे राज्य राखीव पोलिस बल (६) मध्ये 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ३९ जागा

धुळे राज्य राखीव पोलिस बल (गट-६) पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ३९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत ...

दौंड राज्य राखीव पोलिस बल (७) मध्ये 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ५३ जागा

दौंड राज्य राखीव पोलिस बल (गट-७) पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ५३ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत ...

दौंड राज्य राखीव पोलिस बल (५) मध्ये 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ६१ जागा

दौंड राज्य राखीव पोलिस बल (गट-५) पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ६१ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत ...

औरंगाबाद राज्य राखीव पोलिस बल (१४) मध्ये 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ४४ जागा

औरंगाबाद राज्य राखीव पोलिस बल (गट-१४) पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ४४ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत ...

नांदेड जिल्हा पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ८७ जागा

नांदेड जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ८७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

बृहनमुंबई पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या १२७५ जागा

बृहनमुंबई पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण १२७५ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची ...

नाशिक ग्रामीण पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ६५ जागा

नाशिक ग्रामीण पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ६५ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

वाशीम जिल्हा पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या २७ जागा

वाशीम जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण २७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

यवतमाळ जिल्हा पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ३७ जागा

यवतमाळ जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ३७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

बीड जिल्हा पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ३४ जागा

बीड जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ३४ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

अमरावती शहर पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ३१ जागा

अमरावती शहर पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ३१ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

लातूर जिल्हा पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ३१ जागा

लातूर जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ३१ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

नवी मुंबई पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ७८ जागा

नवी मुंबई पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ७८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

सातारा जिल्हा पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ६७ जागा

सातारा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ६७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची ...

चंद्रपूर जिल्हा पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ५१ जागा

चंद्रपूर जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ५१ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

सोलापूर ग्रामीण पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ५१ जागा

सोलापूर ग्रामीण पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ५१ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

रत्नागिरी जिल्हा पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ५८ जागा

रत्नागिरी जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ५८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

उस्मानाबाद जिल्हा पोलिस दलात 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ३९ जागा

उस्मानाबाद जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ३९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

मुंबई लोहमार्ग पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या १३४ जागा

मुंबई लोहमार्ग पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण १३४ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

नाशिक शहर पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ३१ जागा

नाशिक शहर पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ३१ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

नागपूर लोहमार्ग पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या २५ जागा

नागपूर लोहमार्ग पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

पुणे ग्रामीण पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ५७ जागा

पुणे ग्रामीण पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ५७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ३९ जागा

सिंधुदुर्ग जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ३९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

पालघर जिल्हा पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या १८४ जागा

पालघर जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण १८४ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

जळगाव जिल्हा पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ६२ जागा

जळगाव जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ६२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

नागपूर शहर पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या १२४ जागा

नागपूर शहर पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण १२४ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

औरंगाबाद शहर पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या ५६ जागा

औरंगाबाद शहर पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ५६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

पुणे शहर पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या २२१ जागा

पुणे शहर पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण २२१ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

ठाणे शहर पोलिस दलाच्या आस्थापनेवर 'पोलिस शिपाई' पदांच्या २३० जागा

ठाणे शहर पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण २३० जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

परभणी जिल्हा पोलिस दलात 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ५० जागा

परभणी जिल्हा पोलिस दलातील रिक्त असलेल्या पदांपैकी पन्नास टक्के 'पोलिस शिपाई' पदांच्या एकूण ५० जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

बृहनमुंबई महानगरपालिकेत 'क्ष-किरण सहाय्यक' पदांच्या एकूण ३१ जागा

बृहनमुंबई महानगरपालिकेच्या अंतर्गत सार्वजनिक आरोग्य खात्याच्या आस्थापनेवरील क्ष-किरण सहाय्यक पदांच्या एकूण ३१ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची ...

दक्षिण मध्य रेल्वे मध्ये महिलांसाठी 'कॉन्स्टेबल' पदांच्या एकूण २०३० जागा

दक्षिण मध्य रेल्वे सिकंदराबाद यांच्या आस्थापनेवरील कॉन्स्टेबल पदांच्या रेल्वे सुरक्षा दल (आरपीएफ) १८२७ जागा आणि रेल्वे सुरक्षा विशेष दल (आरपीएसएफ) २०३ जागा असे एकूण २०३० ...

औरंगाबाद जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात 'पोलीस पाटील' पदांच्या ३९२ जागा

औरंगाबाद जिल्ह्यातील उपविभागीय दंडाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद ८८ जागा, पैठण - फुलंब्री १५० जागा आणि कन्नड - खुलताबाद १५४ जागा असे पोलीस पाटील पदांच्या एकूण ३९२ ...

NMK चे विवाह विषयक संकेतस्थळ आता नवीन स्वरुपात उपलब्ध

नोकरी विषयक वेबसाईटला मिळालेल्या भरघोस यशानंतर आता NMK च्या वतीने www.nmk.org.in हे विवाह विषयक संकेतस्थळ अगदी नवीन स्वरुपात उपलब्ध करून देण्यात आले असून याद्वारे विवाह ...

भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १८५ जागा

भारतीय अवकाश संशोधन संस्था यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १८५ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ११ ...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 'विक्रीकर निरीक्षक' पदांच्या एकूण ६२ जागा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्य शासनाच्या विक्रीकर विभागातील 'विक्रीकर निरीक्षक' पदांच्या एकूण ६२ जागा भरण्यासाठी १९ जून २०१६ रोजी घेण्यात येणाऱ्या 'निरीक्षक पूर्व परीक्षा- २०१५' परीक्षेत ...

पुणे सार्वजनिक आरोग्य विभागात 'वाहन चालक' पदांच्या एकूण ८ जागा

सहसंचालक, आरोग्य सेवा हिवताप, हत्तीरोग व जलजन्य रोग, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील 'वाहन चालक' पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन ...

यवतमाळ आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या २ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, यवतमाळ यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण २ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

वर्धा आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या ६१ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, वर्धा यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण ६१ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

ठाणे आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या २८ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण २८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

सिंधुदुर्ग आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या १८ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सिंधुदुर्ग यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण १८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

सातारा आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या ४७ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सातारा यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण ४७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

सांगली आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या २९ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, सांगली यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण २९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

रत्नागिरी आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या ४० जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, रत्नागिरी यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण ४० जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

रायगड आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या ८ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, रायगड यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

पुणे आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या ३८ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण ३८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

परभणी आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या ३६ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, परभणी यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण ३६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

पंढरपूर आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या ४१ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, पंढरपूर, जि. सोलापूर यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण ४१ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ...

उस्मानाबाद आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या २२ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, उस्मानाबाद यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण २२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

नाशिक आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या ६८ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण ६८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

नंदुरबार आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या ३३ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नंदुरबार यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण ३३ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

नांदेड आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या ३३ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण ३३ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

नागपूर आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या ५८ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण ५८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

लातूर आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या १५ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, लातूर यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

कोल्हापूर आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या ३१ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण ३१ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

जालना आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या २२ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, जालना यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण २२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

जळगाव आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या ६१ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, जळगाव यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण ६१ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

गोंदिया आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या २५ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गोंदिया यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण २५ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

गडचिरोली आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या ५६ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण ५६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

धुळे आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या ३४ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण ३४ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

चंद्रपूर आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या ७३ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, चंद्रपूर यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण ७३ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

बुलढाणा आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या ५ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, बुलढाणा यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण ५ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

भंडारा आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या २७ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, भंडारा यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण २७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

औरंगाबाद आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या ३३ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण ३३ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

अमरावती आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या ३६ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण ३६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

अकोला आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या १७ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, अकोला यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

अहमदनगर आरोग्य विभागात 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या ९५ जागा

जिल्हा हिवताप अधिकारी, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील 'बहुउद्देशीय आरोग्य कर्मचारी' पदांच्या एकूण ९५ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 'विक्रीकर निरीक्षक' पदांच्या एकूण ६२ जागा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत राज्य शासनाच्या विक्रीकर विभागातील 'विक्रीकर निरीक्षक' पदांच्या एकूण ६२ जागा भरण्यासाठी १९ जून २०१६ रोजी घेण्यात येणाऱ्या 'निरीक्षक पूर्व परीक्षा- २०१५' परीक्षेत ...

संरक्षण संशोधन व विकास संस्थेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ११४२ जागा

संरक्षण संशोधन व विकास संस्था (डीआरडीओ) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११४२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ...

नोकरी मार्गदर्शन केंद्राचे facbook वर NMK नावाने स्वतंत्र पेज उपलब्ध

नोकरी मार्गदर्शन केंद्राच्या वतीने facbook वर NMK नावाने एक स्वतंत्र पेज उपलब्ध करून देण्यात आले असून याद्वारे नवीन जाहिराती, प्रवेशपत्र, उत्तरतालिका, निकाल सुरळीत अपडेट मिळविण्याकरिता ...

पोलीस भरती २०१५-१६ साठी अत्यंत उपयुक्त नवीन आवृत्ती प्रकाशित

राज्यात होणाऱ्या पोलीस भरती २०१५-१६ साठी अत्यंत उपयुक्त दत्ता घोरपडे लिखित 'पोलीस भरती' मार्गदर्शिका पुस्तकाची एकमेव नवीन आवृत्ती युनिक अकॅडमी मार्फत नुकतीच प्रकाशित होऊन बाजारात ...

संपूर्ण महाराष्ट्रात 'अधिकृत मदत केंद्र' नियुक्त करणे आहेत

उमेदवारांकडून सतत होणारी मागणी लक्षात घेऊन 'नोकरी मार्गदर्शन केंद्र' च्या वतीने जॉब अलर्ट बुकिंग, वधू-वर नोंदणीसह इतर विविध सेवा उमेदवारांना उपलब्ध करून देण्यासाठी संपूर्ण राज्यात ...