मागासवर्गीय मुला-मुलींचे शासकीय वसतिगृह ऑनलाईन प्रवेश प्रक्रिया

सामाजिक न्याय व विशेष साहाय्य विभागाच्या मागासवर्गीय मुला-मुलींच्या शासकीय वसतीगृहामध्ये अनुसूचित जाती/जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग, आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटक, अपंग, अनाथ ...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विविध पदांच्या एकूण २०९ जागा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत विविध विभागातील २०९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २४ जुलै २०१५ आहे. (सौजन्य: ...

मुंबई राज्य आरोग्य सोसायटी मध्ये विविध कंत्राटी पदांच्या एकूण ४८३ जागा

मुंबई येथील राज्य आरोग्य सोसायटी मार्फत राबविण्यात येणाऱ्या सर्व जिल्हास्तरावरील कार्यक्रमांतर्गत आरोग्यसेविका १९८ जागा, आरोग्य सहाय्यिका १५१ जागा आणि औषध निर्माता १३४ जागा असे एकूण ...

कोकण विभागात सर्व ठिकाणी 'मदत केंद्र' नियुक्त करणे आहेत

उमेदवारांकडून सतत होणारी मागणी लक्षात घेऊन 'नोकरी मार्गदर्शन केंद्र' च्या वतीने जॉब अलर्ट बुकिंगसह इतर विविध सेवा उमेदवारांना उपलब्ध करून देण्यासाठी कोकण विभागातील प्रत्येक जिल्हा, ...

औरंगाबाद येथे २१ जुलै २०१५ पासून सैन्य भरती मेळाव्याचे आयोजन

भारतीय सैन्य दलातील विविध पदाच्या भरतीसाठी औरंगाबाद येथे २१ जुलै २०१५ ते ६ ऑगस्ट २०१५ दरम्यान सैन्य भरती मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले असून २१ जुलै ...

अमरावती महानगरपालिकेत विविध कंत्राटी पदांच्या एकूण ५६ जागा

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अंतर्गत महानगरपालिका, अमरावती यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ५६ जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील ...

बि.एड व एम.एड अभ्यासक्रम सामाईक प्रवेश परीक्षा- २०१५

महाराष्ट्र राज्य उच्च शिक्षण संचालनालयामार्फत बि.एड. व एम. एड. अभ्यासक्रम प्रवेशाकरिता २५ जुलै २०१५ रोजी सामाईक प्रवेश परीक्षा- २०१५ घेण्यात येणार असून सदरील परीक्षेत सहभागी ...

जिल्हाधिकारी कार्यालय तलाठी / लिपिक परीक्षा सप्टेंबर महिन्यात होणार

महाराष्ट्र राज्याच्या महसूल विभागातील विविध जिल्हाधाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील लिपिक-टंकलेखक व तलाठी पदांच्या भरतीसाठी अनुक्रमे १२ व १९ जुलै रोजी लेखी परीक्षा आयोजित करण्यात होती. तथापि ...

मुंबई उच्च शिक्षण विभागात ग्रंथालय / प्रयोगशाळा परिचर पदांच्या ९ जागा

सहसंचालक, उच्च शिक्षण, मुंबई विभाग, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील ग्रंथालय परिचर / प्रयोगशाळा परिचर पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन ...

मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयात तलाठी पदांच्या एकूण ८ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर, बांद्रा (पूर्व) यांच्या आस्थापनेवरील तलाठी पदांच्या ८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ...

आयबीपीएस प्रोबेशनरी ऑफिसर्स एकत्रित सामाईक लेखी परीक्षा- २०१५

आयबीपीएस मार्फत विविध बँकांच्या आस्थापनेवरील प्रोबेशनरी ऑफिसर्स / व्यवस्थापन प्रशिक्षणार्थी पदांच्या भरतीसाठी ऑक्टोंबर २०१५ मध्ये एकत्रित सामाईक लेखी परीक्षा- २०१५ चे आयोजन करण्यात आले असून ...

युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी मध्ये 'सहाय्यक' पदांच्या एकूण ७५० जागा

युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लि. यांच्या आस्थापनेवरील सहाय्यक पदांच्या एकूण ७५० जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईनअर्ज करण्याची शेवटची तारीख २० जुलै ...

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६२ जागा

कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ६२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १६ जुलै २०१५ ...

अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयात तलाठी पदांच्या एकूण ४ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला यांच्या आस्थापनेवरील तलाठी पदांच्या ४ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ११ जुलै २०१५ ...

भारतीय रेल्वेच्या भरती मंडळामार्फत विविध पदांच्या एकूण २७८६ जागा

भारतीय रेल्वे मंत्रालयाच्या भरती मंडळामार्फत विविध पदांच्या एकूण २७८६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २६ जुलै ...

वाशीम जिल्हाधिकारी कार्यालयात तलाठी / लिपिक पदांच्या एकूण २४ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशीम यांच्या आस्थापनेवरील तलाठी पदांच्या १८ जागा आणि कनिष्ठ लिपिक पदांच्या ६ जागा असे एकूण २४ पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत ...

नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयात 'लिपिक' पदांच्या एकूण १२ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील लिपिक-टंकलेखक पदांच्या १२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ७ जुलै २०१५ ...

रायगड जिल्हाधिकारी कार्यालयात तलाठी / शिपाई पदांच्या २३ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, रायगड यांच्या आस्थापनेवरील तलाठी पदांच्या २० जागा आणि शिपाई/ रखवालदार/ स्वछक पदांच्या ३ जागा असे एकूण २३ पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

हिंगोली जिल्हाधिकारी कार्यालयात तलाठी पदांच्या एकूण १४ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली यांच्या आस्थापनेवरील तलाठी पदांच्या एकूण १४ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १० जुलै ...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 'प्राध्यापक' पदांच्या एकूण ११० जागा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 'अधिव्याख्याता' जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्था, महाराष्ट्र शिक्षण सेवा, गट-ब (शिक्षक प्रशिक्षण शाखा) पदांच्या एकूण ११० जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

मुंबई उच्च न्यायालयात जिल्हा न्यायाधीश पदांच्या एकूण ११ जागा

महाराष्ट्र राज्य न्यायालयीन सेवा अंतर्गत मुंबई उच्च न्यायालयात जिल्हा न्यायाधीश पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची ...

वर्धा जिल्हाधिकारी कार्यालयात तलाठी / लिपिक पदांच्या एकूण २८ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, वर्धा यांच्या आस्थापनेवरील तलाठी पदांच्या २१ जागा आणि लिपिक-टंकलेखक पदांच्या ७ जागा असे एकूण २८ पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ...

अकोला येथील 'युवा पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण केंद्र' मध्ये प्रवेश सुरु

अकोला येथील पोलीस भरती पूर्व प्रशिक्षण केंद्रामध्ये आर्मी, पोलीस भरती, एअरफोर्स, एसएससी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, आयटीबीपी आणि जेल पोलीस भरतीसाठी फिजिकलची १००% हमी व लेखी / ...

नागपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात तलाठी / लिपिक पदांच्या एकूण ३० जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील 'तलाठी' पदांच्या १८ जागा आणि 'लिपिक-टंकलेखक' पदांच्या एकूण १२ जागा असे एकूण ३० पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत ...

नांदेड जिल्हाधिकारी कार्यालयात तलाठी / लिपिक पदांच्या एकूण ४९ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नांदेड यांच्या आस्थापनेवरील 'तलाठी' पदांच्या ४० जागा आणि 'लिपिक-टंकलेखक' पदांच्या एकूण ९ जागा असे एकूण ४९ पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत ...

बीड भारतीय आयुर्विमा महामंडळात 'विमा प्रतिनिधी' विशेष भरती अभियान

बीड येथील भारतीय आयुर्विमा महामंडळात विमा प्रतिनिधी विशेष भरती आयोजित केली असून दहावी, बारावी, पदवीधारक असलेले उमेदवार तसेच गृहिणी, निवृत्त कर्मचाऱ्यांसाठी सुवर्णसंधी. आजच संपर्क साधा- ...

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत सहाय्यक प्रॉव्हिडंट फंड आयुक्तांच्या १७० जागा

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत 'सहाय्यक प्रॉव्हिडंट फंड आयुक्त' पदांच्या एकूण १७० जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ९ ...

राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी (एनडीए) मध्ये विविध अभ्यासक्रमांच्या ३२० जागा

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत राष्ट्रीय संरक्षण अकादमीच्या अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी स्थलसेना २०८ जागा, नौसेना ४२ जागा व वायुसेना ७० जागांसाठी सामाईक प्रवेश परीक्षा २७ सप्टेंबर २०१५ रोजी ...

भारत सरकारच्या सीमा सुरक्षा दलामध्ये 'त्रेड्समन' पदांच्या ७९७ जागा

भारत सरकारच्या गृह मंत्रालयांतर्गत सीमा सुरक्षा दल (बीएसएफ) मध्ये 'त्रेड्समन' पदांच्या एकूण ७९७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील अर्ज पोहोचण्याची ...

आयबीपीएस मार्फत प्रादेशिक ग्रामीण बँक एकत्रित सामाईक परीक्षा- २०१५

आयबीपीएस संस्थेमार्फत प्रादेशिक ग्रामीण बँकांच्या अस्थापेवरील अधिकारी आणि कार्यालयीन सहाय्यक पदांच्या जागा भरण्यासाठी चौथी एकत्रित सामाईक परीक्षा- २०१५ आयोजित केली या परीक्षेत सहभागी होण्यासाठी पात्र ...

स्टाफ सलेक्षण कमिशन मार्फत विविध पदांच्या एकूण ६५७८ जागा

स्टाफ सलेक्षण कमिशन मार्फत पोस्टल डाक सहाय्यक/ सॉर्टीग सहाय्यक ३५२३ जागा, लोअर डिव्हिजन क्लार्क २०४९ जागा आणि डाटा एंट्री ऑपरेटर १००६ जागा असे एकूण ६५७८ ...

धुळे राज्य मार्ग परिवहन महामंडळात कारागीर / सहाय्यक पदांच्या २१८ जागा

महाराष्ट्र राज्य मार्ग परिवहन महामंडळाच्या धुळे विभागात कनिष्ठ कारागीर ३० जागा आणि सहाय्यक १८८ जागा असे एकूण २१८ पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत ...

पुणे उत्पादन शुल्क विभागात खेळाडूंसाठी विविध पदांच्या एकूण ३४ जागा

पुणे उत्पादन शुल्क विभागातील कर सहाय्यक ९ जागा, स्टेनोग्राफर ९ जागा आणि हवालदार १६ जागा असे एकूण ३४ पदे खेळाडू कोट्यातून भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज ...

गडचिरोली वन विभागाच्या आस्थापनेवर 'वनरक्षक' पदांच्या एकूण ८६ जागा

मुख्य वन संरक्षक (प्रादेशिक), गडचिरोली यांच्या आस्थापनेवरील 'वनरक्षक' पदांच्या एकूण ८६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ...