Contact

आपण आमच्याशी थेट संपर्क साधु शकता.

कृपया आपल्या प्रतिक्रीया संदेश करा. आम्ही लवकरच आपल्याशी संपर्क करू...

नाव*  
ठिकाण*  
फोन*  
ई-मेल*   
संदेश*  
आमचा पत्ता

नोकरी मार्गदर्शन केंद्र

पत्रकार भवन, नवी भाजी मंडई,
बीड - ४३१ १२२, महाराष्ट्र
फोन: (०२४४२) २२०३१६,
भ्रमणध्वनि: ९४२२७४४८५१
ई-मेल: nmkbeed@gmail.com

मदत केंद्र शोधा
Nokari Margadarshan Kendra Patrakar Bhavan, Beed
Mobile: 9422744851