एकलव्य अकॅडमी मध्ये बँक क्लर्क महाभरती निवासी बॅच उपलब्ध

पुणे येथील एकलव्य अकॅडमीत सध्या चालू असलेल्या बँक क्लर्क (लिपिक) पदांच्या १९२४३ जागांसाठी होणाऱ्या महाभरतीकरिता सुरु होणाऱ्या दोन महिन्याच्या निवासी बॅचकरिता प्रवेश सुरू असून याकरिता ...

पंजाब नॅशनल बँकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १९१ जागा

पंजाब नॅशनल बँकेच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १९१ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ९ सप्टेंबर २०१६ ...

दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ) व न्याय दंडाधिकारी मुख्य परीक्षा- २०१६

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत दिवाणी न्यायाधीश (कनिष्ठ) व न्याय दंडाधिकारी (प्रथमवर्ग) मुख्य परीक्षा- २०१६ रविवार दिनांक ९ आक्टोंबर २०१६ रोजी करण्यात आली असून केवळ पूर्व परीक्षेत ...

कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात 'तलाठी' पदांच्या एकूण ८ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, कोल्हापूर यांच्या आस्थापनेवरील तलाठी पदांच्या एकूण ८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २९ ऑगस्ट ...

अकोला जिल्हाधिकारी कार्यालयात 'तलाठी' पदांच्या एकूण १९ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, अकोला यांच्या आस्थापनेवरील 'तलाठी' पदांच्या एकूण १९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३ सप्टेंबर ...

नागपूर आदिवासी विकास विभागात विविध पदांच्या एकूण १७ जागा

अप्पर आयुक्त, आदिवासी विकास, नागपूर यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ...

नाशिक जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ४२ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नाशिक यांच्या आस्थापनेवरील तलाठी ४२ जागा आणि वाहन चालक १ जागा असे एकूण ४२ पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन ...

धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवर 'तलाठी' पदांच्या १७ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील 'तलाठी' पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १ सप्टेंबर ...

लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवर 'तलाठी' पदांच्या ९ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर यांच्या आस्थापनेवरील 'तलाठी' पदांच्या एकूण ९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २ सप्टेंबर ...

जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २९ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, जालना यांच्या आस्थापनेवरील तलाठी १२ जागा, लिपिक-टंकलेखक १२ जागा आणि शिपाई पदांच्या ५ जागा असे एकूण २९ पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

गोंदिया जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवर 'तलाठी' पदांच्या ६ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, गोंदिया यांच्या आस्थापनेवरील 'तलाठी' पदांच्या एकूण ६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २६ ऑगस्ट ...

हिंगोली जिल्हाधिकारी कार्यालयात तलाठी/ लिपिक पदांच्या एकूण ९ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, हिंगोली यांच्या आस्थापनेवरील तलाठी ६ जागा आणि लिपिक-टंकलेखक ३ जागा असे एकूण ९ पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १७ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, नंदुरबार यांच्या आस्थापनेवरील 'तलाठी' पदांच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २८ ऑगस्ट ...

औरंगाबाद जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवर 'तलाठी' पदांच्या २६ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, औरंगाबाद यांच्या आस्थापनेवरील 'तलाठी' पदांच्या एकूण २६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २७ ऑगस्ट ...

बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३१५ जागा

बँक ऑफ महाराष्ट्र यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १३१५ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 6 सप्टेंबर ...

सार्वजनिक बँकांच्या आस्थापनेवर 'लिपिक' संवर्गातील पदांच्या १९२४३ जागा

आयबीपीएस मार्फत देशातील विविध सार्वजनिक बँकांच्या आस्थापनेवरील 'लिपिक' संवर्गातील पदांच्या एकूण १९२४३ जागा भरण्यासाठी एकत्रित सामाईक परीक्षा नोव्हेंबर/ डिसेंबर २०१६ मध्ये घेण्यात येणार असून या ...

लातूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवर 'लिपिक' पदांच्या ७ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, लातूर यांच्या आस्थापनेवरील 'लिपिक' पदांच्या एकूण ७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २७ ऑगस्ट ...

वाशीम जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ८ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, वाशीम यांच्या आस्थापनेवरील तलाठी पदांच्या ८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३० ऑगस्ट २०१६ ...

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत 'अग्निशामक' संवर्गातील पदांच्या ७७४ जागा

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील मुंबई अग्निशमन दलाच्या आस्थापनेवरील 'अग्निशामक' संवर्गातील पदांच्या एकूण ७७४ जागा भरण्यासाठी थेट भरतीचे आयोजन करण्यात आले असून पात्र उमेदवारांनी १९ ऑगस्ट २०१६ ते ...

राज्यसभा संसद सचिवालयाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या १४३ जागा

राज्यसभा संसद सचिवालयाच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण १४३ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २९ ऑगस्ट २०१६ ...

दत्ता घोरपडे लिखित पोलीस भरती-२०१६ नविन प्रश्नसंच प्रकाशित

पोलीस भरती २०१६ मधील ३८ प्रश्नपत्रिका उत्तरांसह सोडविलेला दत्ता घोरपडे लिखित 'पोलीस भरती प्रश्नसंच' युनिक अकॅडमी मार्फत नुकताच प्रकाशित होऊन बाजारात उपलब्ध झाला असून पुस्तकाची ...

नोकरी मार्गदर्शन केंद्राचे एकमेव अधिकृत 'Apps' मोफत उपलब्ध

अनेक दिवसाच्या उमेदवारांच्या मागणीला प्रतिसाद देत नोकरी मार्गदर्शन केंद्राच्या वतीने नुकतेच 'Android Apps' उपलब्ध करून दिले आहे. एनएमकेचे हे एकमेव अधिकृत 'Apps' असून आगामी काळातील ...

नोकरी मार्गदर्शन केंद्राचे facbook वर एकमेव स्वतंत्र पेज उपलब्ध

नोकरी मार्गदर्शन केंद्राच्या वतीने facbook वर एकमेव स्वतंत्र पेज उपलब्ध करून देण्यात आले असून याद्वारे नवीन जाहिराती, प्रवेशपत्र, उत्तरतालिका, निकाल सुरळीत अपडेट मिळविण्याकरिता सबंधित 'वेबसाईट ...

संपूर्ण महाराष्ट्रात 'अधिकृत मदत केंद्र' नियुक्त करणे आहेत

उमेदवारांकडून सतत होणारी मागणी लक्षात घेऊन 'नोकरी मार्गदर्शन केंद्र' च्या वतीने जॉब अलर्ट बुकिंग, वधू-वर नोंदणीसह इतर विविध सेवा उमेदवारांना उपलब्ध करून देण्यासाठी संपूर्ण राज्यात ...

वेबसाईटवरील जाहिरातींबद्दल उमेदवारांना अत्यंत महत्वाची सूचना

सर्व उमेदवारांना सुचित करण्यात येते कि, या वेबसाईटवर प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिराती अथवा इतर माहिती वेगवेगळ्या स्त्रोतामार्फत संकलित करण्यात येवून अतिशय काळजीपूर्वक प्रसिद्ध करण्याचा आमचा प्रामाणिक ...