स्टाफ सलेक्शन कमिशन एकत्रीत पदवीधर स्तर परीक्षा- २०१५ मुदतवाढ

स्टाफ सलेक्शन कमिशन मार्फत एकत्रीत पदवीधर स्तर परीक्षा- २०१५ ऑगस्ट मध्ये आयोजित करण्यात असून सदरील परीक्षेत सहभागी होण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन ...

दीव दमण आणि दादरा नगर हवेली पोलिसांत 'कॉन्स्टेबल' पदांच्या १८४ जागा

दीव दमण आणि दादरा नगर हवेली पोलीस विभागात 'पोलीस कॉन्स्टेबल' पदांच्या एकूण १८४ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची ...

रत्नागिरी जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात 'कोतवाल' पदांच्या १७७ जागा

रत्नागिरी जिल्ह्यातील विविध तालुक्यात 'कोतवाल' पदांच्या मंडणगड ५ जागा, दापोली १८ जागा, खेड २६ जागा, चिपळूण २६ जागा, गुहागर १८ जागा, रत्नागिरी २१ जागा, संगमेश्वर ...

दिल्ली जिल्हा व सत्र न्यायालयात विविध पदांच्या एकूण ११८ जागा

जिल्हा व सत्र न्यायालय, तीस हजारी, दिल्ली यांच्या आस्थापनेवरील पुस्तक बांधणी १ जागा, शिपाई १०२ जागा, सफाईगार ३ जागा आणि चौकीदार १२ जागा असे एकूण ...

धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात समुदाय संघटक पदांच्या एकूण ६ जागा

जिल्हाधिकारी कार्यालय, धुळे यांच्या आस्थापनेवरील राष्ट्रीय नागरी उपजीविका अभियान व राज्य नागरी अभियानाची अंमल बजावणी करण्यासाठी समुदाय संघटक पदांच्या एकूण ६ जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी ...

परभणी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणामध्ये कनिष्ठ अभियंता पदांच्या ४ जागा

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवन्नोती अभियान, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, परभणी यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता पदांच्या एकूण ४ जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

बीड भारतीय आयुर्विमा महामंडळात विमा प्रतिनिधीच्या १११ जागा

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या बीड विभाग अंतर्गत "विमा प्रतिनिधी' नियुक्त करावयाचे आहेत. पात्रता- बीड जिल्ह्याचा रहिवाशी, ग्रामीण भाग- दहावी पास आणि शहरी भाग- बारावी पास असलेल्या ...

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत नागरी सेवा परीक्षा- २०१५ जाहीर

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत एकूण ११२९ पदे भरण्यासाठी 'नागरी सेवा परीक्षा' २३ ऑगस्ट २०१५ रोजी घेण्यात येणार असून सदरील परीक्षेत सहभागी होण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत भारतीय वन सेवा परीक्षा- २०१५ जाहीर

केंद्रीय लोकसेवा आयोगामार्फत एकूण ११० पदे भरण्यासाठी 'भारतीय वन सेवा परीक्षा' २३ ऑगस्ट २०१५ रोजी घेण्यात येणार असून सदरील परीक्षेत सहभागी होण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज ...

पुणे जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवर 'कनिष्ठ अभियंता' पदांच्या एकूण १५ जागा

जिल्हा परिषद, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील ग्रामीण पाणी पुरवठा विभागात 'कनिष्ठ अभियंता' पदांच्या एकूण १५ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील अर्ज ...

अमरावती वनविभागाच्या आस्थापनेवर 'वनरक्षक' पदांच्या एकूण ८१ जागा

प्रादेशिक निवड समिती, अमरावती यांच्या मार्फत अमरावती वनविभागातील वनरक्षक पदांच्या एकूण ८१ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची ...

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ६ जागा

महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाच्या आस्थापनेवर समन्वयीत कृषी विकास प्रकल्प अंतर्गत विविध पदांच्या ६ जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित ...

केंद्रीय विद्यालय संघटन मध्ये शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या एकूण ४३३९ जागा

केंद्रीय विद्यालय संघटन, नवी दिल्ली यांच्या आस्थापनेवरील शिक्षक व शिक्षकेतर पदांच्या एकूण ४३३९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची ...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत लघुलेखक व लघुटंकलेखक पदांच्या २३३ जागा

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत महाराष्ट्र शासनाच्या आस्थापनेवरील मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागातील तसेच बृहनमुंबईतील शासकीय कार्यालयातील उच्च श्रेणी लघुलेखक (इंग्रजी) २५ जागा, उच्च श्रेणी लघुलेखक (मराठी) २१ जागा, ...

स्पर्धा परीक्षांसाठी लागणारी पुस्तके आता सवलतीच्या दरात उपलब्ध !

सर्व स्पर्धा परीक्षांसाठी लागणाऱ्या लक्षवेध, श्रद्धा नोट्स, दत्ता सांगोलकर चालू घडामोडी तसेच इतर उपलब्ध सर्व पुस्तके कमीत-कमी वीस टक्के सवलतीच्या दरात खरेदी करण्यासाठी त्वरित संपर्क ...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 'सहय्यक' पदांच्या एकूण ९६ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या मंत्रालयीन विभाग व लोकसेवा आयोग कार्यालयातील एकूण ९६ पदांच्या जागा भरण्यासाठी आयोगातर्फे सहाय्यक (पूर्व) परीक्षा- २०१५ दिनांक ५ जुलै २०१५ रोजी घेण्यात येणार ...

भारतीय रेल्वेच्या दक्षिण पूर्व मध्य विभागात तांत्रिक पदांच्या ६६३ जागा

भारतीय रेल्वेच्या दक्षिण पूर्व मध्य विभागात विविध तांत्रिक शिकाऊ पदांच्या ६६३ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख ...

मुंबई महानगरपालिकेत 'कनिष्ठ अभियंता' पदांच्या एकूण ३०४ जागा

मुंबई महानगरपालिकेच्या अभियांत्रिकी विभागात कनिष्ठ अभियंता पदांच्या स्थापत्य २१७ जागा आणि यांत्रिकी व विद्युत ८७ जागा असे एकूण ३०४ पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

मुंबई येथील एस.एन.डी.टी. महिला विद्यापीठात 'प्राध्यापक' पदांच्या ८८ जागा

मुंबई येथील श्रीमती नाथीबाई दामोधर ठाकरसी (एस.एन.डी.टी.) महिला विद्यापीठाच्या आस्थापनेवर विविध विषयाच्या 'प्राध्यापक' पदांच्या ८८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील ...

धुळे जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळाच्या आस्थापनेवर 'सुरक्षारक्षक' पदांच्या ५०० जागा

धुळे जिल्हा सुरक्षारक्षक मंडळाच्या आस्थापनेवर 'सुरक्षारक्षक' पदांच्या एकूण ५०० जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख १० जून ...

महाराष्ट्रातील सर्व ठिकाणी 'मदत केंद्र' त्वरित नियुक्त करणे आहेत

संपूर्ण महारष्ट्रातील उमेदवारांकडून सतत होणारी मागणी लक्षात घेऊन 'नोकरी मार्गदर्शन केंद्र' च्या वतीने जॉब अलर्ट बुकिंगसह इतर विविध सेवा उमेदवारांना उपलब्ध करून देण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात ...

वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या आस्थापनेवर 'प्राध्यापक' पदांच्या ११७ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या विविध वैद्यकीय महाविद्यालयात प्राध्यापक आणि सहाय्यक प्राध्यापक पदांच्या एकूण ११७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

पुणे येथील महिला व बालविकास आयुक्तालयात विविध पदांच्या ५२ जागा

महिला व बालविकास आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील संरक्षण अधिकारी ९ जागा, विधी सल्लागार ९ जागा, समुपदेशक १० जागा, कृषी सहय्यक ३ जागा आणि ...

केवळ 'शंभर रुपयात वर्षभर जॉब अलर्ट' सर्व मदत केंद्रांवर उपलब्ध

संपूर्ण महाराष्ट्रातील बेरोजगार उमेदवारांसाठी केवळ शंभर रुपयात एक वर्षभर जॉब अलर्ट (sms) सुविधा आमच्या सर्व अधिकृत मदत केंद्रावर उपलब्ध करून देण्यात आली असून ही संपूर्ण ...

आता मागील जुन्या जाहिराती 'मागोवा' सदरात उपलब्ध

सर्व उमेदवारांना सुचित करण्यात येते कि, आपली अनेक दिवसाची मागणी विचारात घेऊन तारीख होऊन गेलेल्या 'मागील जाहिराती' आपणास 'मागोवा' या सदरात उपलब्ध करून देण्याचा प्रयत्न ...

वेबसाईटवर प्रसिद्ध होणाऱ्या जाहिराती बद्दल अत्यंत महत्वाची सूचना

उमेदवारांना सुचित करण्यात येते कि, www.nmk.co.in वेबसाईटवर प्रसिद्ध करण्यात येणाऱ्या विविध भरती प्रक्रियांच्या जाहिराती व माहिती वेगवेगळ्या स्त्रोतामार्फत संकलित करण्यात येवून ती काळजीपूर्वक प्रसिद्ध करण्याचा ...

आता आपणही आपली जाहिरात संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करू शकता !!

सरकारी, निम सरकारी व खाजगी संस्था कर्मचारी भरती किंवा प्रवेश प्रक्रिया तसेच क्लासेस, अक्याडमी, पुस्तके, पब्लिकेशन्स आदी विविध प्रकारच्या जाहिराती आमच्या www.nmk.co.in संकेतस्थळावर अगदी नाममात्र ...

लातूर भारतीय आयुर्विमा महामंडळात 'विमा प्रतिनिधी' च्या भरपूर जागा

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या लातूर विभाग अंतर्गत "विमा प्रतिनिधी' नियुक्त करावयाचे असून यासाठी ग्रामीण भागात काम करण्यासाठी दहावी पास आणि शहरी भागात काम करण्यासाठी बारावी पास ...