अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयात विविध पदाच्या एकूण २०४ जागा

अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील संशोधन सहाय्यक ४२ जागा, सांख्यिकी सहाय्यक १०२ जागा, अन्वेषक ४० जागा आणि लिपिक-टंकलेखक २० जागा असे एकूण २०४ ...

पुणे समाज कल्याण आयुक्तालयात विविध पदाच्या एकूण ४०२ जागा

समाज कल्याण आयुक्तालय, पुणे यांच्या आस्थापनेवरील गृहपाल /अधीक्षक ४४ जागा, वरिष्ठ लिपिक ७० जागा, समाज कल्याण निरीक्षक १५ जागा आणि कनिष्ठ लिपिक २७३ जागा असे ...

औरंगाबाद व जालना सार्वजनिक बांधकाम विभागात शिपाई / चौकीदार पदाच्या १७ जागा

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या औरंगाबाद व जालना यांच्या आधिपत्याखालील कार्यालयात शिपाई / चौकीदार पदाच्या एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

कोल्हापूर जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १९४ जागा

कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील विविध पदाच्या एकूण १९४ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख ३ सप्टेंबर २०१४ ...

उस्मानाबाद, बीड व लातूर सार्वजनिक बांधकाम विभागात शिपाई / चौकीदार पदाच्या २१ जागा

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या उस्मानाबाद, बीड व लातूर यांच्या आधिपत्याखालील कार्यालयात शिपाई / चौकीदार पदाच्या एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन ...

सांगली जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १९४ जागा

सांगली जिल्हा परिषदेच्या आस्थापनेवरील ग्रामसेवक ४८ जागा, लिपिक १० जागा, परिचर ४९ आणि इतर विविध पदाच्या ८७ जागा एकूण १९४ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज ...

पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २६४ जागा

पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या आस्थापनेवरील स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक १५५, कनिष्ठ लिपिक ५९ जागा, सहाय्यक भांडारपाल ७ जागा, आरेखक १४ जागा, वाहन चालक २५ जागा, संशोधन ...

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीत 'विद्युत सहाय्यक' पदाच्या ६५४२ जागा

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनीच्या कार्यकक्षेत येणाऱ्या कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 'विद्युत सहाय्यक' पदाच्या ६५४२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची ...

औरंगाबाद सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळात विविध पदांच्या १३२ जागा

औरंगाबाद सार्वजनिक बांधकाम परिमंडळात स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक २८ जागा, प्रमुख प्रयोगशाळा सहाय्यक १ जागा, वरिष्ठ लिपिक ४१ जागा, कनिष्ठ लिपिक ५५ जागा, संगणक ऑपरेटर २ ...

आता आपणही आपली जाहिरात आमच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करू शकता !

सरकारी, निम सरकारी व खाजगी संस्था कर्मचारी भरती किंवा प्रवेश प्रक्रिया तसेच क्लासेस, अक्याडमी, पुस्तके, पब्लिकेशन्स आदी विविध प्रकारच्या जाहिराती आमच्या www.nmk.co.in संकेतस्थळावर अगदी नाममात्र ...

चंद्रपूर जिल्ह्यात 'अधिकृत मदत केंद्र' नियुक्त करणे आहेत

उमेदवारांकडून सतत होणारी मागणी लक्षात घेऊन 'नोकरी मार्गदर्शन केंद्र' च्या जॉब अलर्ट बुकिंगसह इतर विविध सेवा उमेदवारांना उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्ह्यातील चंद्रपूर, बल्लारपूर, भद्रावती, ब्रम्हपुरी, ...

लातूर जिल्ह्यातील उजनी येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

लातूर जिल्ह्यातील उजनी येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "सिद्धी डिजिटल" मु. पो. उजनी, ता. औसा, ...

यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

यवतमाळ जिल्ह्यातील मारेगाव येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "जोती कॉम्प्युटर" घोनसा रोड, मारेगाव, मो. ७८७५६५१६१६ ...

नाशिक सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागात विविध पदांच्या १८० जागा

नाशिक सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभागात स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक १०० जागा, मुख्य प्रयोगशाळा सहाय्यक २ जागा, कनिष्ठ लिपीक ४७ जागा, सहाय्यक भांडारपाल ४ जागा, अनुरेखक १ ...

महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळात विविध पदांच्या १६१ जागा

महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळ मर्यादित यांच्या अधिपत्याखालील प्रादेशिक कार्यालयामध्ये प्रादेशिक व्यवस्थापक/वरिष्ठ व्यवस्थापक ४ जागा, उपप्रादेशिक व्यवस्थापक/व्यवस्थापक २३ जागा, व्यवस्थापक (लेखा) २ जागा, उपव्यवस्थापक ...

यवतमाळ वन विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या ९७ जागा

वनविभागाच्या यवतमाळ वनवृत्त यांच्या अधिपत्याखालील उच्चश्रेणी लघुलेखक १ जागा, लेखापाल १ जागा आणि वनरक्षक ९५ जागा असे एकूण ९७ पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

नाशिक जिल्ह्यातील कळवण येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

नाशिक जिल्ह्यातील कळवण येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "श्री सायबर कॅफे" मर्चंट बँकेशेजारी, जुना ओतूर ...

धुळे जिल्ह्यातील पिंपळनेर येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

धुळे जिल्ह्यातील पिंपळनेर येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "ओम सायबर कॅफे" महाजन लॉज जवळ, पिंपळनेर, ...

बीड जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध कंत्राटी पदांच्या ५६ जागा

बीड जिल्हा परिषद आस्थापनेवर राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ५६ जागा निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

औरंगाबाद पोलीस आयुक्त व परिक्षेत्रातील कार्यालयात विविध पदाच्या २५ जागा

विशेष पोलीस महानिरीक्षक, परिक्षेत्र औरंगाबाद यांच्या परिक्षेत्रातील कार्यालय व औरंगाबाद शहर पोलीस आयुक्त यांचे आस्थापनेवरील शिपाई, भोजनालय सेवक, मोची आणि सफाईगार पदाच्या एकूण २५ जागा ...

सातारा जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध कंत्राटी पदांच्या ९० जागा

सातारा जिल्हा परिषद आस्थापनेवर राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ९० जागा निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

सोलापूर जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध कंत्राटी पदांच्या १३५ जागा

सोलापूर जिल्हा परिषद आस्थापनेवर राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण १३५ जागा निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

यवतमाळ सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या कार्यालयात विविध पदांच्या ७ जागा

यवतमाळ सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या कार्यालयात शिपाई ३ जागा आणि चौकीदार ४ जागा असे एकूण ७ पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील ...

कोल्हापूर सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या कार्यालयात विविध पदांच्या २४ जागा

कोल्हापूर सार्वजनिक बांधकाम मंडळाच्या कार्यालयात खानसामा ७ जागा आणि कक्षसेवक १७ जागा असे एकूण २४ पदे जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित ...

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीच्या आस्थापनेवर तंत्रज्ञ-३ पदाच्या ३०८ जागा

महाराष्ट्र राज्य वीज निर्मिती कंपनीच्या औष्णिक विद्युत केंद्रातील तंत्रज्ञ-३ संवर्गातील ३०८ पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ...

पुणे वन विभागाच्या आस्थापनेवर 'वनरक्षक' पदांच्या एकूण ५४ जागा

पुणे वनवृत्त यांचे आधिपत्याखालील घोड प्रकल्प जुन्नर वनविभागात 'वनरक्षक' पदाच्या एकूण ५४ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ...

रत्नागिरी जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध कंत्राटी पदांच्या ३४ जागा

रत्नागिरी जिल्हा परिषद आस्थापनेवर राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ३४ जागा निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

रायगड जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध कंत्राटी पदांच्या ७१ जागा

रायगड जिल्हा परिषद आस्थापनेवर राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ७१ जागा निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

गडचिरोली वन विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण २१ जागा

गडचिरोली वनवृत्त यांचे आधिपत्याखालील वनविभागात शिपाई ३ जागा आणि वाहन स्वच्छक १८ जागा असे एकूण २१ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन ...

गडचिरोली वन विभागाच्या आस्थापनेवर 'वनरक्षक' पदांच्या एकूण ५८ जागा

गडचिरोली वनवृत्त यांचे आधिपत्याखालील वनविभागात 'वनरक्षक' पदाच्या एकूण ५८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १० सप्टेंबर २०१४ ...

अमरावती वन विभागाच्या आस्थापनेवर 'वनरक्षक' पदांच्या एकूण ५८ जागा

अमरावती वनवृत्त यांचे आधिपत्याखालील वनविभागात 'वनरक्षक' पदाच्या एकूण ५८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १० सप्टेंबर २०१४ ...

नाशिक वन विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १७ जागा

नाशिक वनवृत्त यांचे आधिपत्याखालील वनविभागात निम्नश्रेणी लघुलेखक २ जागा, लिपिक १० जागा आणि वाहन चालक ५ जागा असे एकूण १७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज ...

अमरावती सार्वजनिक बांधकाम विभाग परिमंडळात विविध पदांच्या ७१ जागा

सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अमरावती परिमंडळात विविध पदांच्या एकूण ७१ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख २८ ऑगस्ट ...

मुंबई सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत) मध्ये कनिष्ठ अभियंता पदाच्या ६५ जागा

मुंबई सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत) यांच्या आस्थापनेवरील कनिष्ठ अभियंता पदाच्या एकूण ६५ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची ...

पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत) यांच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या २४८ जागा

पुणे सार्वजनिक बांधकाम विभाग (विद्युत) यांच्या आस्थापनेवरील वरिष्ठ लिपिक, कनिष्ठ लिपीक, वाहन चालक, शिपाई, मजदूर, पंप परिचर आणि भांडारपाल अशा विविध प्रकारच्या एकूण २४८ जागा ...

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळात विविध अभियांत्रिकी पदांच्या ६१ जागा

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या आस्थापनेवरील अभियांत्रिकी विभागातील वर्ग-अ आणि वर्ग-ब मधील विविध पदांच्या एकूण ६१ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

ठाणे वन विभागाच्या आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण १३९ जागा

ठाणे वनवृत्त यांचे आधिपत्याखालील वनविभागात वनरक्षक १३३ जागा, वन सर्वेक्षक २ जागा, लेखापाल ३ जागा, अनुरेखक १ जागा असे एकूण १३९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून ...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पोलिस उपनिरीक्षक (मुख्य) परीक्षा- २०१४ जाहीर

राज्य शासनाच्या सेवेतील 'पोलिस उपनिरीक्षक' संवर्गातील २६० पदांवरील नियुक्तीकरिता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत पोलिस उपनिरीक्षक (पूर्व) परीक्षा- २०१४ च्या निकालाच्या आधीन राहून पात्र ठरलेल्या उमेदवारांकडून पोलिस ...

उस्मानाबाद जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध कंत्राटी पदांच्या ५५ जागा

उस्मानाबाद जिल्हा परिषद आस्थापनेवर राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ५५ जागा निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

चंद्रपूर जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध कंत्राटी पदांच्या ५७ जागा

चंद्रपूर जिल्हा परिषद आस्थापनेवर राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ५७ जागा निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

औरंगाबाद जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध कंत्राटी पदांच्या एकूण ८३ जागा

औरंगाबाद जिल्हा परिषद आस्थापनेवर राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ८३ जागा निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

कोल्हापूर वनविभागाच्या आस्थापनेवर 'वनरक्षक' पदांच्या ५८ जागा

वनवृत्त कोल्हापूर यांचे आधिपत्याखालील कोल्हापूर, सातारा, सांगली, रत्नागिरी व सिंधुदुर्ग जिल्ह्यांमध्ये 'वनरक्षक' पदांच्या एकूण ५८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज ...

औरंगाबाद वन विभाग आस्थापनेवर विविध पदांच्या एकूण ७१ जागा

प्रादेशिक निवड समितीमार्फत औरंगाबाद वनविभागातील गट क संवर्गातील लेखापाल २ जागा, सर्वेअर २ जागा, लघुटंकलेखक १ जागा आणि वनरक्षक ६६ जागा असे एकूण ७१ रिक्तपदे ...

अहमदनगर जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध कंत्राटी पदांच्या २१७ जागा

अहमदनगर जिल्हा परिषद आस्थापनेवर राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण २१७ जागा निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

बुलढाणा जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध कंत्राटी पदांच्या ७५ जागा

बुलढाणा जिल्हा परिषद आस्थापनेवर राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ७५ जागा निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

भंडारा जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध कंत्राटी पदांच्या ३१ जागा

भंडारा जिल्हा परिषद आस्थापनेवर राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ३१ जागा निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

नंदुरबार जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध कंत्राटी पदांच्या ८२ जागा

नंदुरबार जिल्हा परिषद आस्थापनेवर राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ८२ जागा निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

जालना जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध कंत्राटी पदांच्या ४३ जागा

जालना जिल्हा परिषद आस्थापनेवर राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण ४३ जागा निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

चंद्रपूर वनविभागात कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक व वनरक्षक पदांच्या ३६ जागा

चंद्रपूर वनवृत्तातील कनिष्ठ सांख्यिकी सहाय्यक व वनसंरक्षक पदांच्या एकूण ३६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ०६ सप्टेंबर ...

हिंगोली जिल्हा परिषद आस्थापनेवर विविध कंत्राटी पदांच्या २४ जागा

हिंगोली जिल्हा परिषद आस्थापनेवर राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत विविध पदांच्या एकूण २४ जागा निव्वळ तात्पुरत्या स्वरुपात कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

अहमदनगर जिल्ह्यातील चिचोंडी (शिराळ) येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

अहमदनगर जिल्ह्यातील चिचोंडी (शिराळ) येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "कोल्हेश्वरी डिजिटल" बसस्थानक जवळ, चिचोंडी (शिराळ), ...

नाशिक येथील शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळात विविध पदांच्या १९ जागा

शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळ, नाशिक यांच्या आधिपत्याखालील विभागात विविध संवर्गातील १९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची ...

आय.बी.पी.एस. मार्फत लेखनिक (क्लार्क) सामाईक लेखी परीक्षा- २०१४ जाहीर

सहभागी संस्थामधील लेखनिक वर्गातील (क्लार्क) पदांच्या भरतीकरिता आय.बी.पी.एस.मार्फत सामाईक लेखी परीक्षा- २०१४ साधारणतः डिसेंबर महिन्यात आयोजित करण्यात आली असून पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ...

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत विविध कंत्राटी पदांच्या २६४६ जागा

राजीव गांधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान अंतर्गत राज्यातील ३३ जिल्ह्यात विविध कंत्राटी पदांच्या जिल्हास्तरांवर २६२९ जागा आणि राज्य पातळीवर १७ जागा असे एकूण २६४६ पदे निव्वळ ...

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भरतीसाठी मराठा आणि मुस्लीम आरक्षण

महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ भरतीसाठी १६% मराठा आणि ५% मुस्लीम सामाजिक आरक्षण लागू करण्यात आले असून अर्ज केलेले उमेदवार आपल्या सामाजिक आरक्षणामध्ये बदल करण्याचा पर्याय ...

मुंबई सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या परिमंडळात विविध पदांच्या २४३ जागा

सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील मुंबई परिमंडळात कनिष्ठ अभियंता (स्थापत्य) १९६ जागा, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४५ जागा आणि उच्चश्रेणी लघुलेखक २ जागा असे एकूण ...

हनुमान जाधव लिखित श्रद्धा नोट्स चालू घडामोडी ची २१ आवृत्ती प्रकाशित झाली

हनुमान जाधव लिखित श्रद्धा नोट्स चालू घडामोडीची २१ आवृत्ती नुकतीच प्रकाशित झाली असून यामध्ये अर्थ संकल्प, रेल्वे संकल्प, भारतीय महिला बँक सह वेगवेगळ्या विषयांचा सविस्तर ...

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या लातूर विभागात "विमा प्रतिनिधी' च्या भरपूर जागा

भारतीय आयुर्विमा महामंडळाच्या लातूर विभाग अंतर्गत "विमा प्रतिनिधी' नियुक्त करावयाचे असून केवळ लातूर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात काम करण्यासाठी दहावी आणि शहरी भागात काम करण्यासाठी बारावी ...

नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "साईकृपा सायबर कॅफे" गुरुकृपा सुपर मार्केट, शिवाजीनगर, ...

अकोला जिल्ह्यातील वाडेगाव येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

अकोला जिल्ह्यातील वाडेगाव येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "विवेकानंद नेट कॅफे" मु.पो. वाडेगाव, ता. बाळापुर ...

परभणी शहरात NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

परभणी शहरात अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "ईश्वरी नेट कॅफे" नाथनगर, परभणी, मो. ९९७०४४४२११ यांच्याकडे संपर्क ...

मुंबई पोलीस भरतीसाठी पात्र उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी उपलब्ध

मुंबई पोलीस भरतीसाठी शाररीक चाचणी / मैदानी आणि लेखी या दोन्ही परीक्षा मध्ये पडलेल्या गुणांसह पात्र उमेदवारांची अंतिम गुणवत्ता यादी उपलब्ध झाली असून ती उमेदवारांना ...

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १९ जागा

कोल्हापूर महानगरपालिकेच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या १९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्‍यात येत असून अर्ज करण्याची शेवटची तारीख २५ ऑगस्ट २०१४ आहे. (सौजन्य: मेक्स इंटरनेट ...

पनवेल, नवी मुंबई येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

पनवेल, नवी मुंबई येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "साई झेरॉक्स" शॉप नं.१२, श्री गायत्री को ...

मुंबई येथील माझगाव डॉक मध्ये विविध तांत्रिक पदांच्या ३४५ जागा

माझगाव डॉक, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील मध्ये विविध तांत्रिक पदांच्या ३४५ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून विहित नमुन्यातील अर्ज पोहोचण्याची शेवटची तारीख २७ ...

कोपरखैरणे, नवी मुंबई येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

नवी मुंबई अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "जी. टेक कॉम्प्युटर" शॉप नं.१३, प्लॉट नं.८०, मोनालिसा प्लाझा, ...

बजाजनगर, औरंगाबाद येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

बजाजनगर, औरंगाबाद येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "अरिहंत कॉम्पुटर्स & नेट कॅफे" महाराणा प्रताप चौक, ...

आता आपणही आपली जाहिरात आमच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करू शकता !

सरकारी, निम सरकारी व खाजगी संस्था कर्मचारी भरती किंवा प्रवेश प्रक्रिया तसेच क्लासेस, अक्याडमी, पुस्तके, पब्लिकेशन्स आदी विविध प्रकारच्या जाहिराती आमच्या www.nmk.co.in संकेतस्थळावर अगदी नाममात्र ...

चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

चंद्रपूर जिल्ह्यातील राजुरा येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "ब्राईट कॉम्प्यूटर एजुकेशन" वार्ड क्र. ९, शिवाजी ...

बुलढाणा जिल्ह्यातील नांद्रा कोळी येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

बुलढाणा जिल्ह्यातील नांद्रा कोळी येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "गणराज एन्टरप्राईजेस" मु. पो. नांद्राकोळी, ता. ...

औरंगाबाद शहरात NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

औरंगाबाद शहरात अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "श्रमिक कॉम्प्युटर" अंजली सिनेमा समोर, खडकेश्वर, औरंगाबाद. मो.९४२०२७०७८५ किंवा ...

अंबाजोगाई शहरात NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

अंबाजोगाई शहरात अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "मनीष इन्फोटेक, प्रशांतनगर, बस स्थानकाच्या पाठीमागे, अंबाजोगाई, मो. ९८८१५१७३३८ ...

अमरावती शहरासाठी NMK चे तीन अधिकृत मदत केंद्र

अमरावती शहरात तीन अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "माय मराठी सायबर कॅफे" दहीसाठ चौक, आंबागेट रोड, ...

लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर येथे NMK चे नवीन मदत केंद्र सुरु

लातूर जिल्ह्यातील अहमदपूर येथे नवीन अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "कल्याणी ऑनलाईन सर्व्हिसेस" शुभमकरोती, फुलेनगर, अहमदपूर, ...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग ऑनलाईन सरावपरीक्षा संकेतस्थळ

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षा भविष्यात ऑनलाईन पद्धतीने घेण्याचा विचार असून सदरील परीक्षेकरीता उमेदवारांच्या माहितीकरीता / सरावाकरीता Mock Test साठी असणारे संकेतस्थळ सबंधित लिंकवरून ...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत आयोजित २०१४ मधील परीक्षेचे वेळापत्रक

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत २०१४ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेचे वेळापत्रक आयोगाने प्रसिध्द केले असून उमेदवारांना ते सबंधित लिंकवरून डाऊनलोड करता येईल. (सौजन्य- विद्यार्थी स्टडी सर्कल, जाफराबाद) ...

जालना जिल्ह्यातील अंबड येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

जालना जिल्ह्यातील अंबड येथे अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी "साई नेत्र कॉम्प्युटर" मत्स्योदरी ज्ञानमंदिर जवळ, अंबड. ...

अकोला येथे NMK चे अधिकृत मदत केंद्र सुरु

अकोला शहरात अधिकृत मदत केंद्र नियुक्त केले असून ऑनलाईन अर्ज भरणे व जॉब अलर्ट (MYJOBS) बुकिंगसाठी “ऑल इन वन कॉम्प्युटर” दर्गा समोर, एल.आय.सी.जवळ, टॉवर ते ...

Img
Img
Img
अधिकृत मदत केंद्र
Nokari Margadarshan Kendra
Patrakar Bhavan, New Bhaji Mandai
Beed - 431 122. MH, India.
Phone: 02442 220316, 9422744851
Email: nmkbeed@gmail.com