स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत 'कनिष्ठ अभियंता सामाईक परीक्षा-२०१७ जाहीर

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत कनिष्ठ अभियंता (गट-ब) पदांच्या जागा भरण्यासाठी जानेवारी २०१८ मध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या 'कनिष्ठ अभियंता सामाईक परीक्षा-२०१७' या परीक्षेत सहभागी होण्यासाठी पात्र ...

भारतीय रिजर्व बँक यांच्या आस्थापनेवर 'सहाय्यक' पदांच्या एकूण ६२३ जागा

भारतीय रिजर्व बँक यांच्या आस्थापनेवरील 'सहाय्यक' पदांच्या एकूण ६२३ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख १० नोव्हेंबर ...

पुणे येथील i-Can अकॅडमीत तलाठी/ जिल्हा परिषद विशेष बॅच उपलब्ध

पुणे येथील आय-कॅन (i-Can) स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन केंद्राच्या वतीने आगामी तलाठी/ जिल्हा परिषद भरतीची तयारी करण्यासाठी स्पेशल बॅचेस आणि इंग्रजी व्याकरण स्वतंत्र बॅच करिता प्रवेश ...

दि ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत विविध पदांच्या एकूण २०५ जागा

दि ठाणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक मर्यादित, ठाणे यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण २०५ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज ...

तेल आणि नैसर्गिक गॅस कॉर्पोरेशन मध्ये 'प्रशिक्षणार्थी' पदांच्या ५६५३ जागा

तेल आणि नैसर्गिक गॅस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यांच्या मुंबई येथील आस्थापनेवर ५६० जागा आणि संपूर्ण देशातील इतरत्र प्रकल्पात ५०९३ जागा अशा एकूण 'प्रशिक्षणार्थी' पदांच्या ५६५३ जागा ...

राज्यसेवा, बँकिंग, रेल्वे, तलाठी, सरळसेवा, पोलीस, आर्मी भरती बॅच उपलब्ध

रेल्वे भरती, तलाठी, लिपिक, ग्रामसेवक, सरळसेवा, बँकिंग आणि पोलीस भरती, आर्मी भरतीसह सर्व प्रकारच्या क्लास ची सोय उपलब्ध. तसेच PSI/STI/ASO आणि राज्यसेवा बॅच नाव नोंदणी ...

न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालयात विविध पदाच्या ३७५ जागा

न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा सांचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुांबई यांच्या आस्थापनेवरील गट-ब आणि गट- क संवर्गातील पदांच्या एकूण ३७५ जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात ...

सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी चौतिसावी राज्यस्तरीय पात्रता परीक्षा (सेट) जाहीर

महाराष्ट्र शासन व गोवा शासन प्राधिकृत आणि यु.जी.सी. नवी दिल्ली मान्यताप्राप्त नोडल एजन्सी असलेल्या सावित्रीबाई फुले विद्यापीठ, पुणे यांनी आयोजित केलेली सहाय्यक प्राध्यापक पदासाठी चौतिसावी ...

लोकसेवा आयोग मार्फत सहाय्यक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०१७ जाहीर

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 'सहाय्यक कक्ष अधिकारी' पदाच्या एकूण १०७ जागा भरण्यासाठी रविवार १० डिसेंबर २०१७ रोजी केवळ मुंबई केंद्रांवर 'सहाय्यक कक्ष अधिकारी (मुख्य) परीक्षा-२०१७' आयोजित ...

मुंबई येथील माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड मध्ये तांत्रिक पदांच्या ९८५ जागा

मुंबई येथील माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील विविध तांत्रिक पदांच्या एकूण ९८५ जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत विक्रीकर निरीक्षक (मुख्य) परीक्षा-२०१७ जाहीर

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 'विक्रीकर निरिक्षाक' पदाच्या एकूण २५१ जागा भरण्यासाठी रविवार ७ जानेवारी २०१७ रोजी औरंगाबाद, मुंबई, नागपूर व पुणे केंद्रांवर 'विक्रीकर निरीक्षक (मुख्य) परीक्षा- ...

लोकसेवा आयोग मार्फत महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा (मुख्य) परीक्षा जाहीर

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत शासनाच्या बांधकाम तसेच जलसंपदा विभागातील विविध संवर्गातील पदाच्या एकूण १९९ जागा भरण्यासाठी रविवार १७ डिसेंबर २०१७ रोजी औरंगाबाद, मुंबई, नागपूर व पुणे ...

नागपूर येथील महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन मध्ये 'तांत्रिक' पदांच्या २०६ जागा

नागपूर येथील महाराष्ट्र मेट्रो रेल कार्पोरेशन यांच्या आस्थापनेवरील 'तांत्रिक' पदांच्या एकूण २०६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची ...

द् युनिक अकॅडमी, पुणे यांच्या PSI मुख्य परीक्षा टेस्ट सिरीज उपलब्ध

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग मार्फत ५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी घेण्यात PSI मुख्य परीक्षेच्या पूर्व तयारी करिता १५, २८ व २९ आक्टोबर २०१७ रोजी सराव पेपरचे आयोजन ...

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड मध्ये 'उप अभियंता' पदांच्या एकूण १९२ जागा

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील उप अभियंता (इलेक्ट्रानिक्स/ यांत्रिक) पदांच्या एकूण १९२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची ...

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांर्गत विविध पदांच्या ३७९ जागा

महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानांर्गत विविध पदांच्या एकूण ३७९ जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ...

राज्यातील जिल्हा परिषदांतील पदांच्या भरतीसाठी यापुढे ऑनलाईन परीक्षा

राज्यातील सर्व जिल्हा परिषदांमधील वर्ग-३ संवर्गातील रिक्त पदे भरण्याकरिता भरती प्रक्रिया विविध जिल्हा पातळीवरील जिल्हा निवड समिती कक्षेतून वगळण्यात आली असून सदरील भरती प्रक्रिया यापुढे ...

राज्यातील जिल्हा परिषद कर्मचारी भरती लवकरच केंद्रीय पद्धतीने होणार

जिल्हा परिषदांमध्ये कर्मचाऱ्यांची पदे मोठ्या प्रमाणात रिक्त असल्याने आगामी भरती प्रक्रिया लवकरच राबविण्यात येणार आहे. सदरील भरती जिल्हा परिषद स्तरांवरून न करता यापुढे राज्यस्तरांवरून करण्यात ...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या २०१७ मधील परिक्षां आणि सद्यस्थिती

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत २०१७ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक व त्याची सद्यस्थिती आयोगाने प्रसिद्ध केली असून उमेदवारांना ती सबंधित 'वेबसाईट लिंक' वरून पाहता/ ...

उमेदवारानां बहुप्रतीक्षित असलेले NMK चे टेलिग्राम 'चॅनेल' नुकतेच उपलब्ध

असंख्य उमेदवारानां बहुप्रतीक्षित असलेले टेलिग्राम 'चॅनेल' नोकरी मार्गदर्शन केंद्राच्या वतीने नुकतेच उपलब्ध करून देण्यात आले असून यावर नवीन नोकरी विषयक जाहिराती, प्रवेशपत्र, उत्तरतालिका, निकाल, विविध ...

NMK2 वर रजिस्ट्रेशन करा आणि अगदी मोफत ईमेल अलर्ट मिळवा

नोकरी मार्गदर्शन केंद्राच्या वतीने मराठी बरोबरच www.nmk2.co.in हे इंग्रजी माध्यमातील संकेतस्थळ उपलब्ध करून देण्यात आले असून त्याद्वारे रजिस्ट्रेशन केल्यानंतर उमेदवारांना संपूर्ण देशातील रोजगारांच्या संधी बद्दलची ...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या २०१७ मधील परिक्षा आणि सद्यस्थिती

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत २०१७ मध्ये घेण्यात येणाऱ्या स्पर्धा परीक्षांचे अंदाजित वेळापत्रक व त्याची सद्यस्थिती आयोगाने प्रसिद्ध केली असून उमेदवारांना ती सबंधित 'वेबसाईट लिंक' वरून पाहता/ ...

सावधान: वेबसाईटवरील जाहिरातींबद्दल उमेदवारांना अत्यंत महत्वाची सूचना

सर्व उमेदवारांना सुचित करण्यात येते कि, या वेबसाईटवर केवळ उमेदवारांच्या दृष्टीने महत्वाच्या असलेल्या निवडक नोकरी विषयक जाहिराती अथवा इतर महत्वाची संदर्भीय माहिती वेगवेगळ्या स्त्रोतामार्फत संकलित ...

मदत केंद्र शोधा
Nokari Margadarshan Kendra Patrakar Bhavan, Beed
Mobile: 9422744851