ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयात तलाठी पदांच्या एकूण १९ जागा

ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 'तलाठी' पदांच्या १९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने करण्याची शेवटची तारीख ३ सप्टेंबर २०१५ आहे. (सौजन्य: ...

धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयात तलाठी पदांच्या एकूण १४ जागा

धुळे जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 'तलाठी' पदांच्या १४ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने करण्याची शेवटची तारीख ४ सप्टेंबर २०१५ आहे. (सौजन्य: ...

NMK विवाह विषयक वेबसाईटवर इच्छुक उमेदवारांची मोफत नोंदणी

नोकरी विषयक वेबसाईटला मिळालेल्या अफाट यशानंतर आता NMK च्या वतीने www.nmk.org.in हे विवाह विषयक संकेतस्थळ चालू केले असून विवाह इच्छुक उमेदवारांनी या वेबसाईटवर अगदी मोफत ...

खाजगी शाळेतील शिक्षक भरती प्रक्रिया आता केंद्रीय निवड पद्धतीने होणार

खाजगी शाळेतील शिक्षक भरतीमध्ये होणारे गैरप्रकार रोखण्यासाठी यापुढे पहिली ते बारावी पर्यंतच्या शाळेतील शिक्षकांची भरती प्रक्रिया केंद्रीय निवड पद्धतीने करण्यात येणार असून त्यासाठी राज्य परीक्षा ...

नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयात लिपिक / शिपाई पदांच्या ८ जागा

नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील लिपिक पदांच्या ४ जागा आणि शिपाई पदांच्या ४ जागा असे एकूण ८ पदे भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन ...

NMK विवाह विषयक वेबसाईटवर इच्छुक उमेदवारांची मोफत नोंदणी

नोकरी विषयक वेबसाईटला मिळालेल्या अफाट यशानंतर आता NMK च्या वतीने www.nmk.org.in हे विवाह विषयक संकेतस्थळ चालू केले असून विवाह इच्छुक उमेदवारांनी या वेबसाईटवर अगदी मोफत ...

सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड (सेबी) मध्ये विविध पदांच्या ४६ जागा

भारत सरकारच्या सिक्युरिटीज अॅण्ड एक्स्चेंज बोर्ड (सेबी) यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ४६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची ...

कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात तलाठी पदांच्या एकूण ३८ जागा

कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 'तलाठी' पदांच्या ३८ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने करण्याची शेवटची तारीख १ सप्टेंबर २०१५ आहे. (सौजन्य: ...

गोंदिया जिल्हाधिकारी कार्यालयात तलाठी पदांच्या एकूण १७ जागा

गोंदिया जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 'तलाठी' पदांच्या १७ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने करण्याची शेवटची तारीख ३१ ऑगस्ट २०१५ आहे. (सौजन्य: ...

भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयात तलाठी पदांच्या एकूण २२ जागा

भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 'तलाठी' पदांच्या २२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने करण्याची शेवटची तारीख ३ सप्टेंबर २०१५ आहे. (सौजन्य: ...

चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात तलाठी पदांच्या एकूण १३ जागा

चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 'तलाठी' पदांच्या १३ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने करण्याची शेवटची तारीख ३ सप्टेंबर २०१५ आहे. (सौजन्य: ...

NMK विवाह विषयक वेबसाईटवर इच्छुक उमेदवारांची मोफत नोंदणी

नोकरी विषयक वेबसाईटला मिळालेल्या अफाट यशानंतर आता NMK च्या वतीने www.nmk.org.in हे विवाह विषयक संकेतस्थळ चालू केले असून विवाह इच्छुक उमेदवारांनी या वेबसाईटवर अगदी मोफत ...

पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयात तलाठी पदांच्या एकूण १९ जागा

पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 'तलाठी' पदांच्या १९ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने करण्याची शेवटची तारीख २ सप्टेंबर २०१५ आहे. (सौजन्य: ...

गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयात तलाठी पदांच्या एकूण ६ जागा

गडचिरोली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 'तलाठी' पदांच्या ६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने करण्याची शेवटची तारीख ५ सप्टेंबर २०१५ आहे. (सौजन्य: ...

रेल्वे भरती मंडळामार्फत अपंग उमेदवारांसाठी विविध पदांच्या ६५१ जागा

भारतीय रेल्वे भरती बोर्ड मार्फत केवळ अपंग उमेदवारांसाठी लिपिक-टंकलेखक, तिकीट तपासनीस आणि इतर पदांच्या एकूण ६५१ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन ...

नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयात तलाठी पदांच्या एकूण ३३ जागा

नंदुरबार जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या आस्थापनेवरील 'तलाठी' पदांच्या ३३ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ३ सप्टेंबर २०१५ आहे. ...

स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड मध्ये तंत्रज्ञ / सेवक पदांच्या ४८२ जागा

स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड यांच्या भिलाई स्टील प्लांट मध्ये शिकाऊ तंत्रज्ञ / सेवक पदांच्या ४८२ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने ...

एअर इंडिया लिमिटेड मध्ये कंत्राटी 'शिपाई' पदांच्या एकूण १९३ जागा

एअर इंडिया लिमिटेड यांच्या आस्थापनेवरील 'शिपाई' पदांच्या एकूण १९३ जागा कंत्राटी पद्धतीने भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची तारीख ...

मुंबई येथील निबंधक भागीदारी संस्थेत विविध पदांच्या एकूण ११ जागा

निबंधक भागीदारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या आस्थापनेवरील विविध पदांच्या एकूण ११ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची ...

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत 'सहायक अभियंता' पदांच्या ३६६ जागा

महाराष्ट्र शासनाच्या जलसंपदा व सार्वजनिक बांधकाम विभागातील 'सहायक अभियंता' पदांच्या एकूण ३६६ जागा भरण्यासाठी पात्र उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत असून ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज करण्याची शेवटची ...

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत 'लघुलेखक' पदांच्या एकूण १०६४ जागा

स्टाफ सिलेक्शन कमिशन मार्फत क आणि ड वर्गातील लघुलेखक पदांच्या एकूण १०६४ पदे भरण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा २७ डिसेंबर २०१५ रोजी आयोजित करण्यात आली असून सदरील ...

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळातील पदांच्या भरतीची जाहिरात बनावट

महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळात विविध पदांच्या १९७८९ जागा बद्दलची जाहिरात काही बनावट वेबसाईटवर प्रसिध्द झाली असून अशा प्रकारची कुठलीही जाहिरात महामंडळाने प्रसिध्द केली नसल्याने सदरील ...

आयबीपीएस मार्फत 'लिपिक' पदांसाठी एकत्रित सामाईक लेखी परीक्षा- २०१५

आयबीपीएस मार्फत देशातील विविध राष्ट्रीयकृत बँकांच्या आस्थापनेवरील 'लिपिक' वर्गीय पदांच्या भरतीसाठी डिसेंबर २०१५ मध्ये पाचवी "एकत्रित सामाईक लेखी परीक्षा-२०१५" आयोजित करण्यात आली असून सदरील परीक्षेत ...

अपर्णा प्रकाशनचे 'बीड जिल्हा' विशेषांक पुस्तक बाजारात उपलब्ध

बीड येथील अपर्णा प्रकाशनचे 'बीड जिल्हा' सामान्य ज्ञान विशेषांक असलेले परिपूर्ण असे पुस्तक प्रकाशित झाले असून नवीन आवृत्ती असलेले एकमेव पुस्तक असल्याने बाजारात चांगली मागणी ...